Agri & Bulbs Agri & Bulbs Ondernemers Ondernemers Vastgoed Vastgoed
ONDERWIJS

ONDERWIJS

Het onderwijs is een branche met vele petten op. Goed onderwijs bieden is allang niet meer voldoende. Want de regelgeving is complex en breidt zich steeds verder uit. Transparantie, corporate governance en kwaliteitszorg zijn allang geen loze begrippen meer, maar vormen eisenpakketten waaraan iedere instelling in het onderwijs moet voldoen. Om nog niet te spreken van huisvesting, financiën en accreditatie.

De juridische problemen van de onderwijsbranche bevinden zich op net zo’n breed vlak. Wat één advocaat niet kan, kan het team Onderwijs van SWDV Advocaten  wel. Via één contactpersoon haalt u alle specialistische kennis in huis die u nodig heeft.

Wij werken voor onderwijs én overheid

Het team Onderwijs is werkzaam voor alle soorten onderwijsinstellingen in het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), middelbaar- en hoger beroepsonderwijs (MBO en HBO). Het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs verschillen in belangrijke mate van elkaar, maar hebben  veel juridische raakvlakken. Wij adviseren en procederen voor schoolbesturen, medezeggenschapsraden en raden van toezicht, maar staan ook gemeenten bij in onderwijsrechtelijke problemen.

De diversiteit van onze klanten onderscheidt SWDV Advocaten van andere kantoren. Wij kennen alle partijen in de onderwijsbranche en dat werkt in uw voordeel, bijvoorbeeld aan de onderhandelingstafel, maar ook in een procedure,

Van onderwijshuisvesting tot vrijheid van onderwijs

Onze klanten schakelen het team Onderwijs in voor:

  • Huisvesting: verbouwen, nieuwbouw, omgevingsvergunning
  • Bekostiging en financiering: overschrijdingsregeling, subsidie, fusie of overname, verzelfstandiging, surseance, faillissement
  • Juridische check op reglementen, statuten
  • Arbeid: ontslag, reorganisatie, cao’s, medezeggenschapsraad
  • Toezicht: accreditatie, inspectie, kwaliteitszorg, audits
  • Vrijheid van onderwijs: toelating, schorsing, verwijdering

Voor veel van onze klanten zijn we een vaste juridische sparringpartner. Zo kunnen we snel inspringen en problemen vóór zijn door bijvoorbeeld een juridische check op de standaardarbeidsovereenkomsten. Wij geven aan wanneer het nodig is om de statuten aan te passen en houden onze klanten op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen en de consequenties daarvan.

Want niemand zit te wachten op (lange) procedures. Vaak komen we er in onderling overleg met beide partijen wel uit. Als dat niet lukt, zorgt de proceservaring van het team Onderwijs voor het best te behalen resultaat in uw bezwaar- of beroepsprocedures. Ook treden wij vaak op als gemachtigde bij de Centrale Raad voor Beroep, het CBE, etc.

Onderwijsrecht: vaak combinatie van rechtsgebieden

In de onderwijsbranche komt het zelden voor dat een juridisch probleem maar 1 rechtsgebied raakt. Vaak opereert ons team Onderwijs op het snijvlak van bestuurs- en civiel recht. Dan hebben we bijvoorbeeld niet alleen te maken met vastgoedrecht, maar ook met bekostiging. Bij financiële problemen kan het nodig zijn een insolventiespecialist in te schakelen. Ook die kennis hebben wij in huis en is via uw vaste contactpersoon voor u beschikbaar.

Kennis delen

Onze advocaten delen hun kennis graag met u. Wij publiceren regelmatig artikelen over (juridische) actualiteiten, ook voor onze klanten in de onderwijsbranche, geven cursussen en workshops of nodigen onze klanten uit voor een seminar over bijvoorbeeld actualiteiten in het bestuursrecht.

Wilt u weten wat SWDV Advocaten voor u kan betekenen? Wij komen graag een keer bij u langs om de mogelijkheden te bespreken. U kunt hiervoor contact opnemen met Jeroen Dikker: 023-5175169, jdikker@swdv.nl.