Corporate Opportunity en bestuurdersaansprakelijkheid

Volgens de Voorzieningenrechter is een corporate opportunity een mogelijkheid die zich voor de BV voordoet om een transactie aan te gaan of zakelijke activiteiten te ontplooien die passen binnen het kader van haar bedrijfsvoering en waarvan kenbaar is dat de BV daar een redelijk belang bij heeft of zou kunnen hebben.

Lees verder

bestuurdersaansprakelijkheid

Inhoudsopgave

  1. Achtergrond geschil
  2. Corporate opportunity, onbehoorlijke taakvervulling en ernstig verwijt
  3. Ben je een bestuurder en wil je weten of je persoonlijk aansprakelijk bent?

De Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant (vonnis 21 september 2021 ECLI:NL:RBOBR:2021:5059) beoordeelt de vorderingen die zijn ingesteld tegen de bestuurder van een BV wegens onrechtmatig handelen.

Achtergrond geschil

Enkele partijen zijn in 2018 een samenwerking gestart. Deze joint venture is vormgegeven in de rechtsvorm van een BV. Er wordt een foto/video app (Brandit) ontwikkeld om geld mee te verdienen. De ontwikkelingskosten blijken echter hoger uit te vallen, terwijl de omzet juist tegenvalt. De bestuurder van de BV wordt ontslagen. Vervolgens blijkt dat hij op zeker moment is begonnen met concurrerende activiteiten die beschouwd kunnen worden als een variant op de Brandit app. Er zou daarbij gebruik worden gemaakt van knowhow, e-mailadres, logo en format van de Brandit app. In kort geding wordt gevorderd dat de voormalig bestuurder van de BV zijn nieuwe activiteiten staakt omdat deze onrechtmatig zouden zijn jegens de BV.

Corporate opportunity, onbehoorlijke taakvervulling en ernstig verwijt

Volgens de Voorzieningenrechter is een corporate opportunity een mogelijkheid die zich voor de BV voordoet om een transactie aan te gaan of zakelijke activiteiten te ontplooien die passen binnen het kader van haar bedrijfsvoering en waarvan kenbaar is dat de BV daar een redelijk belang bij heeft of zou kunnen hebben.

De rechter komt tot het oordeel dat de voormalig bestuurder zijn eigen belangen heeft laten prevaleren boven het belang van de BV. De bewijzen hiervoor worden in de mailbox van de bestuurder gevonden. De bestuurder wordt geacht te zijn tekortgeschoten in de uitoefening van zijn taak.

Uitgaande van het tegenstrijdig belang (door het laten prevaleren van het eigen belang boven dat van de vennootschap) kan de bestuurder een ernstig verwijt worden gemaakt.

De rechter oordeelt dat het onrechtmatig handelen voldoende aannemelijk is gemaakt. De vordering wordt toegewezen waarbij aan de bestuurder een dwangsom wordt opgelegd om de activiteiten te staken en gestaakt te houden.

Wordt u geconfronteerd met bestuurdersaansprakelijkheid, of een bestuurder die de belangen van de vennootschap niet juist behartigt, of heeft u daar vragen over? Vraag het aan Sebastiaan van Leeuwen.

Ben je een bestuurder en wil je weten of je persoonlijk aansprakelijk bent?

In principe is het bedrijf aansprakelijk en niet de bestuurder in privé, maar er zijn verschillende situaties waarin het net even anders is. In deze video komen drie concrete en korte voorbeelden aan bod over bestuursaansprakelijkheid.

Neem contact op

Wordt u geconfronteerd met bestuurdersaansprakelijkheid, of een bestuurder die de belangen van de vennootschap niet juist behartigt, of heeft u daar vragen over? Vraag het aan Sebastiaan van Leeuwen

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Het laatste nieuws en ontwikkelingen in ons vakgebied

Onze advocaten delen hun visie, geven tips en houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de voor u belangrijke rechtsgebieden.