De berekening van het vakantieloon; Overwerkvergoedingen doorbetalen?

Werknemers hebben gedurende hun vakantie recht op loon. Hoe moet dit loon worden berekend? Heeft de werknemer alleen recht op betaling van zijn basisloon? Of moet ook de overwerkvergoeding worden doorbetaald? Recht op loon In de wet staat dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht heeft op doorbetaling van loon (artikel 7:639 lid 1 BW). […]

Lees verder

Inhoudsopgave

 1. Recht op loon
 2. Europees Hof van Justitie
 3. Nederlandse rechtspraak
 4. Heeft u vragen of heeft u advies nodig?

Werknemers hebben gedurende hun vakantie recht op loon. Hoe moet dit loon worden berekend? Heeft de werknemer alleen recht op betaling van zijn basisloon? Of moet ook de overwerkvergoeding worden doorbetaald?

Recht op loon

In de wet staat dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht heeft op doorbetaling van loon (artikel 7:639 lid 1 BW). Maar wat wordt bedoeld met ‘loon’?

Europees Hof van Justitie

Het Europees Hof van Justitie heeft verschillende uitspraken[1] gedaan over het vakantieloonbegrip.

De conclusie van die uitspraken is:

 • Het loon dat moet worden doorbetaald is het ‘normale’ loon;
 • Het ‘normale’ loon wordt vastgesteld aan de hand van het feitelijk ontvangen loon voor de taken die op regelmatige basis zijn uitgevoerd;
 • Overuren hebben een uitzonderlijk en onvoorspelbaar karakter;
 • Daarom tellen ze in beginsel niet mee bij de berekening van het vakantieloon.

Overuren tellen bij de berekening van het vakantieloon wel mee als

 1. de werknemer verplicht moet overwerken; en
 2. de overuren op regelmatige basis worden gemaakt; en
 3. de overwerkvergoeding een belangrijk onderdeel is van de totale vergoeding.

Nederlandse rechtspraak

In Nederland wordt regelmatig geprocedeerd over het vakantieloon. Nederlandse rechters houden bij de beoordeling van de vraag wat onder loon tijdens vakantie moet worden verstaan, rekening met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie.

Als het overwerk verplicht wordt uitgevoerd of als het overwerk onlosmakelijk verbonden is met de functie en het structureel wordt verricht, is de overwerkvergoeding onderdeel van het vakantieloon.[2] Als dit niet het geval is dan kan de werknemer hier geen aanspraak op maken.[3]

Heeft u vragen of heeft u advies nodig?

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze onderneemadvocaat René de Bondt. Of maak een belafspraak.

Heeft u vragen of heeft u advies nodig?

Speelt deze problematiek ook binnen uw bedrijf? Pretenderen werknemers aanspraak te kunnen maken op vakantieloon inclusief overwerkvergoedingen of andere structurele beloningen? Neem dan contact op met René de Bondt. Of wilt u verder lezen over wat SWDV voor u kan betekenen op het gebied van arbeidsrecht? Lees dan hier verder.


[1] Zie bijvoorbeeld: ECLI:EU:C:2011:588 en ECLI:EU:C:2018:1018.

[2] ECLI:NL:RBNNE:2020:1740 (De overuren die een kraanmachinist maakt, zijn inherent aan zijn functie. De overwerkvergoeding is daarom onderdeel van zijn loon, waardoor de overwerkvergoeding tijdens vakantie doorbetaald moet worden).

ECLI:NL:RBOBR:2020:893; ECLI:RBMNE:2020:3936; ECLI:RBOBR:2020:269; ECLI:RBOBR:2020:3542; ECLI:RBOBR:2020:2249 (De overuren van een chauffeur in het beroepsgoederenvervoer houden rechtstreeks verband met zijn functie. De chauffeur moet verplicht overwerken, doet dat op structurele basis en de vergoeding is een belangrijk onderdeel van  zijn salaris. De overwerkvergoeding moet tijdens vakantie worden doorbetaald).

ECLI:NL:RBNHO:2020:11767 (De overuren die een vrachtwagenchauffeur in het beroepsgoederenvervoer maakt, zijn intrinsiek verbonden aan zijn functie. De chauffeur werkt structureel over. Het vakantieloon is daarom inclusief overwerkvergoedingen).

[3]ECLI:NL:RBROT:2020:13184 (De werknemer heeft geen recht op betaling van  overwerkvergoedingen tijdens vakantie, omdat hij niet verplicht was om over te werken).

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises. Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises.