Niet opzeggen dienstverband is in strijd met goed werkgeverschap

Loondoorbetalingsverplichting gedurende 104 weken Als een werknemer ziek is, moet de werkgever twee jaar lang ten minste 70% van het loon doorbetalen. Na deze wachttijd van twee jaar geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer. De  werkgever kan dan toestemming aan het UWV om de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op te zeggen. In dat geval […]

Lees verder

Inhoudsopgave

  1. Loondoorbetalingsverplichting gedurende 104 weken
  2. Slapend dienstverband
  3. Compensatie transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers
  4. Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag: slapend dienstverband = slecht werkgeverschap

Loondoorbetalingsverplichting gedurende 104 weken

Als een werknemer ziek is, moet de werkgever twee jaar lang ten minste 70% van het loon doorbetalen. Na deze wachttijd van twee jaar geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer. De  werkgever kan dan toestemming aan het UWV om de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op te zeggen. In dat geval heeft de werknemer recht op de transitievergoeding.

Slapend dienstverband

Als de werkgever na de wachttijd van twee jaar de arbeidsovereenkomst niet opzegt en op die manier een zogeheten ‘slapend dienstverband’ creëert, is hij de transitievergoeding niet verschuldigd. De arbeidsovereenkomst blijft dan immers in stand. Tot nu toe oordeelden rechters dat de werkgever die de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer in stand houdt om daarmee te voorkomen dat hij de transitievergoeding moet betalen, niet ernstig verwijtbaar handelt. De werkgever was in dat geval niet op grond van goed werkgeverschap verplicht om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg oordeelde op 27 december 2018 dat de werkgever wel op grond van goed werkgeverschap verplicht is de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer op te zeggen zodat de werknemer recht had op de transitievergoeding.

Heeft u vragen of heeft u advies nodig?

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze arbeidsadvocaat Jeroen Dikker. Of maak een belafspraak.

Compensatie transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers

Werkgevers krijgen vanaf 1 april 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen als zij een langdurig zieke werknemer ontslaan en die zij hebben betaald als zij sinds 1 juli 2015 een langdurig zieke werknemer hebben ontslagen. Dat staat in de Wet compensatie transitievergoeding. De compensatie is beperkt tot het bedrag van de transitievergoeding waarop de werknemer recht zou hebben bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever eindigt en is dus ook van toepassing op arbeidsovereenkomsten die voor de inwerkingtreding van de wet zijn beëindigd.

Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag: slapend dienstverband = slecht werkgeverschap

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag oordeelde recent dat het in licht van de Wet compensatie transitievergoeding niet langer vol te houden is dat het in stand laten van de arbeidsovereenkomst geen strijd met goed werkgeverschap kan opleveren. Of het ook slecht werkgeverschap is, hangt af van de omstandigheden van het geval. In deze zaak hield de werkgever het dienstverband van een (terminaal) zieke werknemer slapend zonder dat er enig zicht was op een kans dat de werknemer alsnog aan het werk zou gaan. Een enkel financieel belang bij het laten voortduren van de arbeidsovereenkomst is volgens de voorzieningenrechter onvoldoende. Ook de mogelijkheid dat niet de werknemer maar zijn nabestaanden van de transitievergoeding zouden profiteren, is voor de rechter geen reden om de werknemer de transitievergoeding te ontzeggen. De rechter veroordeelde de werkgever om de arbeidsovereenkomst op straffe van een dwangsom op te zeggen.

Vragen?

Een vraag of hulp nodig? Neem dan contact op met één van onze experts op het gebied van arbeidsrecht.

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises. Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises.