Vragen en antwoorden over het vervallen en de verjaring van vakantiedagen

Hoe zit het ook al weer met vervallen en verjaren van vakantiedagen? Waar moet je als werkgever op letten? Jeroen Dikker van SWDV Advocaten zet het nog even voor u op de rij.

Lees verder

vervallen verjaring vakantiedagen

Inhoudsopgave

 1. Zorg- en informatieplicht van werkgever
 2. Wat zijn wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?
 3. Wanneer vervallen wettelijke vakantiedagen?
 4. Wanneer verjaren wettelijke vakantiedagen?
 5. Wanneer vervallen bovenwettelijke vakantiedagen?
 6. Wanneer verjaren bovenwettelijke vakantiedagen?
 7. Wat zegt het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) over de wettelijke vakantiedagen?
 8. Wat betekent de rechtspraak van het HvJ EU voor het vervallen en de verjaring van de wettelijke vakantiedagen?
 9. Wat betekent de rechtspraak van het HvJ EU voor de verjaring van bovenwettelijke vakantiedagen?
 10. Wat wilt u weten over vakantiedagen?

Zorg- en informatieplicht van werkgever

Wettelijke vakantiedagen vervallen en verjaren alleen als de werkgever heeft voldaan aan zijn zorg- en informatieplicht.[1] Dit betekent dat werkgevers hun werknemers individueel concreet en actief, periodiek (minimaal eens per jaar) schriftelijk moeten informeren over de openstaande vakantiedagen, de verval- of verjaringstermijn ervan en het dringende advies ze op tijd op te nemen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt deze strenge eis niet.

Wat zijn wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen waarop elke werknemer minimaal recht heeft. Het gaat om vier keer de wekelijkse arbeidsduur (vier weken per jaar). Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen die bovenop het wettelijk minimum komen.

Wanneer vervallen wettelijke vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd, tenzij de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werknemer volledig arbeidsongeschikt is (geweest) en er ook geen re-integratiemogelijkheden waren.

Wanneer verjaren wettelijke vakantiedagen?

Als de wettelijke vakantiedagen niet zijn vervallen omdat de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen, verjaren ze vijf jaar nadat ze zijn opgebouwd.

Wanneer vervallen bovenwettelijke vakantiedagen?

Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen niet.

Wanneer verjaren bovenwettelijke vakantiedagen?

Net als wettelijke vakantiedagen verjaren bovenwettelijke vakantiedagen vijf jaar nadat ze zijn opgebouwd.

Heeft u vragen of heeft u advies nodig?

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze arbeidsrechten advocaat Jeroen Dikker. Of maak een belafspraak.

Wat zegt het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) over de wettelijke vakantiedagen?

Het HvJ EU heeft in het Max Planck-arrest2 geoordeeld:

 • dat de werkgever de werknemer daadwerkelijk in staat moet stellen om vakantiedagen op te nemen;
 • dat de werkgever de werknemer zo nodig ertoe moet aanzetten vakantiedagen op te nemen;
 • dat de werkgever de werknemer precies en op tijd moet informeren dat de werknemer  vakantiedagen verliest als hij ze niet op tijd opneemt;
 • dat de werkgever moet bewijzen dat hij deze zorg- en informatieplicht is nagekomen;
 • dat de werknemer vakantiedagen wel verliest als de werkgever kan bewijzen dat de werknemer welbewust en met volledige kennis van de gevolgen geen vakantiedagen heeft opgenomen ondanks dat hij in de gelegenheid was gesteld om dat wel te doen.

Wat betekent de rechtspraak van het HvJ EU voor het vervallen en de verjaring van de wettelijke vakantiedagen?

De wettelijke vakantiedagen vervallen of verjaren alleen als de werkgever kan bewijzen dat hij aan zijn zorg- en informatieplicht heeft voldaan.

Werkgevers dienen werknemers dus minimaal één keer per jaar individueel schriftelijk te informeren hoeveel wettelijke vakantiedagen ze hebben, dat ze deze op tijd moeten opnemen, de termijn waarbinnen ze dat moeten doen en wat de gevolgen zijn als dat niet op tijd gebeurt.

Wat betekent de rechtspraak van het HvJ EU voor de verjaring van bovenwettelijke vakantiedagen?

De rechtspraak van het HvJ EU heeft alleen betrekking op wettelijke vakantiedagen. Dit betekent dat de zorg- en informatieplicht niet geldt voor bovenwettelijke vakantiedagen. Het is echter verstandig ook voor bovenwettelijke vakantiedagen dezelfde zorg- en informatieplicht na te komen. De werkgever moet immers toch al een vakantieadministratie bijhouden en daarbij een onderscheid maken tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en in welk kalenderjaar ze zijn opgebouwd. 

Wat wilt u weten over vakantiedagen?

Heeft u vragen over vakantiedagen of wilt u bijvoorbeeld weten wat er nog meer onder de zorg- en informatieplicht van de werkgever valt? Neem dan contact op met het team Arbeid van SWDV Advocaten. Voor meer informatie over arbeidsrecht kunt u hier terecht.


[1] Gerechtshof Den Haag 16 november 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2386.

[2] HvJEU 6 november 2018, zaak C-684/16, ECLI:EU:C:2018:874 (Max-Planck-Gesellschaft).

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises. Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises.