Uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester en gezaghebber

In het kader van de aanpak van ondermijning heeft de burgemeester een uitbreiding van zijn sluitingsbevoegdheden gekregen. Op 24 oktober 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester en gezaghebber ter handhaving van de openbare orde’ aangenomen. Op 4 december jl. is een KB aangenomen waarbij is bepaald dat de wet op 1 […]

Lees verder

In het kader van de aanpak van ondermijning heeft de burgemeester een uitbreiding van zijn sluitingsbevoegdheden gekregen. Op 24 oktober 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester en gezaghebber ter handhaving van de openbare orde’ aangenomen. Op 4 december jl. is een KB aangenomen waarbij is bepaald dat de wet op 1 januari 2024 in werking treedt.

Hiermee worden twee sluitingsgronden toegevoegd aan artikel 174a Gemeentewet en artikel 177 Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ter handhaving van de openbare orde.

Per 1 januari 2024 zijn burgemeesters en gezaghebbers bevoegd een woning te sluiten op het moment dat de openbare orde rond de woning is verstoord doordat ernstig geweld, of bedreiging daarmee, in of in de onmiddellijke nabijheid van de woning wordt gepleegd, of daar ernstige vrees voor bestaat.

Hierbij valt te denken aan schietpartijen rondom een pand of beschieting van het pand zelf. Ook kunnen burgemeesters of gezaghebbers een woning sluiten op het moment dat daar een wapen wordt aangetroffen en daardoor de openbare orde rond de woning wordt verstoord, of daarvoor ernstige vrees bestaat.

Heeft u vragen of heeft u advies nodig?

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met het team Overheid van SWDV Advocaten.Of maak een belafspraak.

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises. Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises.