Aanbesteding: kwaliteitseis en gelijkwaardigheid

Afwijken van geschiktheidseis art. 2.96 Aanbestedingswet 2012

De rechtbank Limburg heeft op 24 juli 2015 in kort geding geoordeeld dat de aanbesteder van een gestelde geschiktheidseis mag afwijken, mits wordt voorzien in alternatieve maatregelen die leiden tot een vergelijkbaar niveau als het kwaliteitsniveau dat met de eis wordt beoogd (ECLI:NL:RBLIM:2015:6346). In JG 2015/54 wordt deze uitspraak samengevat met noot van Marianne Biezenaar (SWDV Advocaten).

Voorschrift wijze van aantonen gelijkwaardigheid in aanbestedingsstukken

Als een aanbestedende dienst niets vermeldt over de wijze waarop de inschrijver de gelijkwaardigheid moet aantonen en de wijze waarop de aanbestedende dienst dit zal toetsen, is het onzeker welke gevolgen daaraan in een eventueel kort geding worden verbonden.

Marianne Biezenaar behandelt in haar noot naast de hiervoor vermelde uitspraak nog twee andere uitspraken. De voorzieningenrechters variëren in hun oordeel: in de ene zaak wordt de voorlopige gunning verboden, terwijl in de andere zaak de behandeling is aangehouden om de aanbesteder alsnog de gelijkwaardigheid van de inschrijving te laten toetsen.

Wilt u als aanbestedende dienst onzekerheid hierover voorkomen, zorg er dan voor dat in de aanbestedingsstukken voldoende informatie staat over:

  • hoe de inschrijver gelijkwaardigheid kan aantonen en welke bewijsstukken u verlangt;
  • hoe u de gelijkwaardigheid zult toetsen.

Let er als inschrijver op dat u hierover tijdig vragen stelt aan de aanbestedende dienst.

Neem voor uw vragen over aanbestedingen contact op met Marianne Biezenaar.

Heeft u een vraag over dit artikel?

Marianne Biezenaar
Advocaat
Expertises: Gemeenterecht, Aanbestedingsrecht