Akkoord over nieuw pachtsysteem

SWDV Advocaten organiseerde donderdag 9 april 2015 een informatiebijeenkomst over pachtrecht, geleid door prof. Willem Bruil, professor agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Instituut voor Agrarisch Recht (IAR).

Prof. Bruil besprak onder meer de risico’s die spelen bij kortlopende huurovereenkomsten (pachtovereenkomsten) voor agrarische gronden en de belangrijkste redenen voor het ontstaan van geschillen hierover. Ook ging hij in op de komende nieuwe pachtwetgeving en het akkoord wat organisaties van pachters en verpachters hebben gesloten over een nieuw pachtsysteem. In Bloembollenvisie verscheen dit artikel over de pachtbijeenkomst.

Heeft u een vraag over dit artikel?

Vincent Audiffred
Advocaat
Expertises: Contractenrecht, Intellectueel eigendom, Procesrecht