Hoofdelijkheid, borgtocht en de normale bedrijfsuitoefening

Vincent Audiffred heeft een artikel geschreven over hoofdelijkheid, borgtocht en de normale bedrijfsuitoefening dat in het Fiscaal tijdschrift Vermogen is opgenomen. Financiering van ondernemingen door de bank gaat in de regel gepaard met het verstrekken van zekerheid voor nakoming van de verplichtingen hiervan.

Hoewel er veel verschillende vormen van zekerheid bestaan, zoals de rechten van hypotheek of pand of een bankgarantie, gaat het in dit artikel over de zekerheden waarbij de bank van meerdere partijen betaling kan vorderen.

Vincent bespreekt de hoofdelijke schuld en de verschillende borgtochten. Hij legt uit wat het verschil is tussen borgstelling voor gebruikelijke verplichtingen van de vennootschap of de situatie dat de vennootschap een ongebruikelijke verplichting is aangegaan en de gevolgen daarvan.

Hij gaat verder in op de aansprakelijkheid van de partner van een DGA en de omvang van de borg.

Het artikel leest u hier: Artikel FtV Hoofdelijkheid, borgtocht.

Heeft u een vraag over dit artikel?

Vincent Audiffred
Advocaat
Expertises: Contractenrecht, Intellectueel eigendom, Procesrecht