1894 – 1996

1894 – 1996

De stamvader van het oude Haarlemse advocatenkantoor Smithuijsen werd al opgericht in 1894. Van oudsher verleende dit kantoor juridische diensten met betrekking tot de teelt en handel in bloembollen, daarna groeide de expertise van het kantoor op het gebied van bestuursrecht en ondernemingsrecht. Later volgden juridische bijstand op het gebied van wonen, werken en familierecht. Met de specialisatie op het gebied van merkenrecht en insolventierecht, was Smithuijsen al vroeg een full-servicekantoor voor ondernemers.