1996

1996

Na een tweetal fusies heette het oudste advocatenkantoor van Haarlem vanaf 1996 Smithuijsen Advocaten.