Bedrijfsschade door coronasluiting gedekt door verzekering?

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn in veel sectoren op last van de overheid de deuren gesloten, denk vooral aan winkels en horeca. Deze bedrijven hebben daardoor veel schade geleden. In sommige gevallen wordt deze schade (gedeeltelijk) gedekt door een verzekering. Het is dan uiteraard nog wel de vraag of de verzekeraar tot uitkering overgaat. […]

Lees verder

Inhoudsopgave

  1. Wat was er aan de hand?
  2. Clausule
  3. Standpunten
  4. Oordeel rechter
  5. Conclusie

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn in veel sectoren op last van de overheid de deuren gesloten, denk vooral aan winkels en horeca. Deze bedrijven hebben daardoor veel schade geleden. In sommige gevallen wordt deze schade (gedeeltelijk) gedekt door een verzekering. Het is dan uiteraard nog wel de vraag of de verzekeraar tot uitkering overgaat.

Op 28 mei 2021 heeft de rechtbank Rotterdam hierover een vonnis in kort geding gewezen[1], waarbij twee weigerachtige verzekeraars gedwongen werden om uit te keren.

Wat was er aan de hand?

Op 15 december 2020 moesten de winkels van HEMA sluiten op last van de overheid. Dit betrof een maatregel ter bestrijding van de coronapandemie. 231 franchisenemers van HEMA-warenhuizen meenden in zo’n geval verzekerd te zijn voor hun bedrijfsschade. Zij meldden hun bedrijfsschade daarom bij hun verzekeraars AIG en Nationale Nederlanden (NN), maar deze weigerden uit te keren. De franchisenemers startten vervolgens een kort geding om de verzekeraars tot uitkeren te dwingen.

Clausule

De franchisenemers hadden een doorlopende brandverzekering afgesloten, met de volgende bepaling:

“Meeverzekerd is de bedrijfsschade zonder een materiële schade aan de gevaarsobjecten tot het op het polisblad genoemde bedrag per gebeurtenis per risico-adres. Een en ander als gevolg van de reeds onder de dekking genoemde gevaren alsmede:

– Gewapende overval

– Openbare geweldpleging

– Besmettelijke ziekten

– Bom(melding) en alle andere vormen van bedreiging (en)

– Beperkingen vanwege de openbare veiligheid

– Suïcide acties

Waarbij op last van een overheidsinstantie en of de verplichte regeling het filiaal dient te worden gesloten.”

Standpunten

Omdat er sprake was van een besmettelijke ziekte waarbij op last van een overheidsinstantie het filiaal gesloten moest worden, was aan de voorwaarden van de clausule voldaan, zo meenden de franchisenemers. Verzekeraars AIG en NN stelde zich echter op het standpunt dat de besmettelijke ziekte zich op de verzekerde locatie moet hebben voorgedaan en weigerde dekking. Volgens AIG en NN had dus per winkel een besmetting geconstateerd moeten worden, om een geldige aanspraak te kunnen maken op dekking onder de polis. Daarnaast past een dergelijke dekking niet binnen een brandverzekering, zo stelden AIG en NN. Deze zou eigenlijk thuishoren bij een bedrijfsschadeverzekering.

Oordeel rechter

De rechter ging niet mee in het standpunt van de verzekeraars. De clausule is na het sluiten van de verzekering toegevoegd aan de polis naar aanleiding van het schietincident in winkelcentrum “De Ridderhof” te Alphen aan den Rijn, waarbij ook winkelcentra werden ontruimd op last van de overheid. Uit de clausule blijkt verder niet van een koppeling tussen het ontstaan van de schade en de locatie. Omdat de clausule door de verzekeraars eenzijdig was opgesteld en daarover niet was onderhandeld tussen partijen, hecht de rechter veel waarde aan de gebruikte bewoordingen van de bepaling en niet aan de bedoelingen en verwachtingen van partijen.

De rechter volgt de franchisenemers dus in hun standpunt dat de besmettelijke ziekte niet in het filiaal moet zijn geconstateerd om aanspraak te kunnen maken op de dekking. Verzekeraars AIG en NN werden veroordeeld tot betaling van maximaal € 25.000,- per risico-adres, dat was het maximaal verzekerde bedrag. Gelet op het aantal franchisenemers van 231, zou dit neerkomen op een totaalbedrag tussen € 5,5 miljoen tot € 6 miljoen.

Conclusie

Dat een verzekeraar weigert de schade te vergoeden, is niet altijd terecht. Bedrijfsverzekeringen bieden in sommige gevallen dekking voor sluiting op last van de overheid. Het is daarom zinvol om uw polisvoorwaarden te (laten) lezen bij een schadeveroorzakende gebeurtenis en niet enkel uit te gaan van de uitleg die de verzekeraar hier aan geeft.

Heeft u vragen over schade, aansprakelijkheid of dekking op basis van uw verzekering? De advocaten van SWDV Advocaten helpen u graag verder. Of wilt u meer lezen over wat SWDV voor u kan betekenen met betrekking tot ondernemingsrecht? Lees dan hier verder.


[1] Rechtbank Rotterdam 28 mei 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:4734

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Andere interessante artikelen over corona

Onze advocaten delen hun visie, geven tips en houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de voor u belangrijke rechtsgebieden.