Noodplan kabinet coronacrisis: ook versoepeling WW-premiedifferentiatie

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een ‘noodplan banen en economie’ aangekondigd. Het doel van dit noodpakket is om banen te behouden en ondersteuning te bieden bij acute problemen die werknemers, zzp-ers en bedrijven (gaan) ondervinden als gevolg van het coronavirus. Het noodpakket bestaat onder andere uit een tijdelijke aanpassing van de WW-premiedifferentiatie. Wat […]

Lees verder

Inhoudsopgave

  1. Wat is WW-premiedifferentiatie?
  2. Wat houdt de tijdelijke aanpassing van de WW-premiedifferentiatie in?

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een ‘noodplan banen en economie’ aangekondigd. Het doel van dit noodpakket is om banen te behouden en ondersteuning te bieden bij acute problemen die werknemers, zzp-ers en bedrijven (gaan) ondervinden als gevolg van het coronavirus.

Het noodpakket bestaat onder andere uit een tijdelijke aanpassing van de WW-premiedifferentiatie.

Wat is WW-premiedifferentiatie?

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Flexibele contracten zijn de oproepovereenkomst, de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de uitzendovereenkomst. Deze WW-premiedifferentiatie is ingevoerd als onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).

In 2020 is de lage WW-premie 2,94% en de hoge WW-premie 7,94%.

Voorwaarden voor het betalen van de lage WW-premie zijn dat het vaste contract schriftelijk is vastgelegd en dat het geen oproepcontract is. Dit geldt ook voor een tijdelijk contract dat van rechtswege overgaat in een vast contract. In dat geval kan worden volstaan met een ondertekend schriftelijk addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Ten aanzien van arbeidsovereenkomsten met werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn getreden, hadden werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om het vaste contract schriftelijk vast te leggen. Anders betaalt de werkgever voor het vaste contract alsnog de hoge WW-premie.

Een lage WW-premie wordt met terugwerkende kracht herzien in een hoge WW-premie als een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% heeft overgewerkt ten opzichte van de uren die in zijn arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd. Er vindt geen herziening plaats van de lage WW-premie in de hoge WW-premie als in de arbeidsovereenkomst een arbeidsomvang is vastgelegd van minimaal 35 uur per week en een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% heeft overgewerkt.

Heeft u vragen of heeft u advies nodig?

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze arbeidsadvocaat Jeroen Dikker. Of maak een belafspraak.

Wat houdt de tijdelijke aanpassing van de WW-premiedifferentiatie in?

In sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, bijvoorbeeld de zorg, zal voor het kalenderjaar 2020 de lage WW-premie niet worden herzien in de hoge WW-premie als een werknemer meer dan 30% heeft overgewerkt.

Ten aanzien van arbeidsovereenkomsten met werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn getreden, hebben werkgevers tot 1 juli 2020 de tijd om het vaste contract schriftelijk vast te leggen.

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises. Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises.