Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

18 maart 2020 Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een ‘noodpakket banen en economie’ aangekondigd. Het doel van dit noodpakket, dat vooralsnog geldt voor drie maanden, is om banen te behouden en ondersteuning te bieden bij acute problemen die werknemers, zzp-ers en bedrijven (gaan) ondervinden als gevolg van het coronavirus. Het noodpakket bestaat onder […]

Lees verder

Inhoudsopgave

 1. Wat zijn de kenmerken en voorwaarden van NOW?
 2. Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?
 3. Hoe kunt u NOW aanvragen?

18 maart 2020

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een ‘noodpakket banen en economie’ aangekondigd. Het doel van dit noodpakket, dat vooralsnog geldt voor drie maanden, is om banen te behouden en ondersteuning te bieden bij acute problemen die werknemers, zzp-ers en bedrijven (gaan) ondervinden als gevolg van het coronavirus.

Het noodpakket bestaat onder andere uit het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), officieel: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW),  NOW komt in de plaats van de werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling, zie daarover ons blogbericht van gisteren), die met onmiddellijke ingang is ingetrokken. NOW is een regeling die voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten.

Wat zijn de kenmerken en voorwaarden van NOW?

 • geldt voor alle bedrijven, groot of klein;
 • geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig kan worden verlengd met nog eens drie maanden;
 • aan deze verlenging kunnen nadere voorwaarden worden verbonden;
 • u verwacht een omzetverlies van ten minste 20% gerekend vanaf 1 maart 2020;
 • gedurende de periode waarover u de tegemoetkoming ontvangt, mag u voor uw werknemers geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen;
 • geldt niet alleen voor vaste werknemers maar ook voor werknemers met een flexibel contract mits zij in dienst blijven gedurende de periode waarover u de tegemoetkoming ontvangt (tijdelijke contracten die tijdens deze periode aflopen en niet worden verlengd, vallen hier niet onder);
 • reeds ingediende wtv-aanvragen worden beschouwd als ingediende aanvragen voor NOW; wel zal het UWV aanvullende informatie bij u opvragen;
 • de tegemoetkoming gaat niet ten koste van WW-rechten van werknemers.

Heeft u vragen of heeft u advies nodig?

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze arbeidsadvocaat Jeroen Dikker. Of maak een belafspraak.

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?

 • gerelateerd aan het omzetverlies, met een maximum van 90% van de loonsom (u betaalt het loon 100% door);
 • bijvoorbeeld:
  • als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
  • als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom;
  • als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom;
 • op basis van de aanvraag verstrekt het UWV in ieder geval een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming;
 • achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest;
 • voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist;
 • als de definitieve tegemoetkoming is vastgesteld, kan nabetaling of terugvordering aan de orde zijn.

Hoe kunt u NOW aanvragen?

 • wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises. Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises.