Werknemer die zelftest weigert terecht geschorst

Als gevolg van de corona pandemie heeft een dansschool in Amsterdam haar beleid en coronaprotocol aangescherpt door van iedere werknemer te vragen 1 keer per week een corona zelftest te doen en de uitslag daarvan aan de werkgever mede te delen. Daartoe zijn door de werkgever aan alle werknemers zelftests beschikbaar gesteld. Betrokken werknemer weigert […]

Lees verder

Inhoudsopgave

  1. Gevolgen van de weigering
  2. Is het beleid toelaatbaar?

Als gevolg van de corona pandemie heeft een dansschool in Amsterdam haar beleid en coronaprotocol aangescherpt door van iedere werknemer te vragen 1 keer per week een corona zelftest te doen en de uitslag daarvan aan de werkgever mede te delen. Daartoe zijn door de werkgever aan alle werknemers zelftests beschikbaar gesteld. Betrokken werknemer weigert echter een corona zelftest te doen.

Gevolgen van de weigering

Als gevolg van deze weigering heeft de werkgever betrokken werknemer geschorst en besloten het salaris vanaf 1 december 2021 te staken. De werknemer start daarop een kort geding en vordert dat hij tot het werk wordt toegelaten en dat het salaris vanaf 1 december 2021 weer wordt betaald. Volgens de werknemer is de schorsing niet goed gemotiveerd en een te ver strekkend middel. Door de eis die werkgever stelt aan het zelftesten worden zijn grondrechten inzake privacy en lichamelijke integriteit geschonden. Bovendien ontbreekt volgens werknemer een wettelijke grondslag voor een dergelijke eis, is de maatregel niet proportioneel en is die evenmin geschikt om een veilige werkomgeving te scheppen. Tenslotte stelt de werknemer zich op het standpunt dat de werkgever in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handelt als de werkgever bijzondere gegevens van de werknemer opslaat.

Heeft u vragen of heeft u advies nodig?

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze arbeidsadvocaat Suzanne van Thoor. Of maak een belafspraak.

Is het beleid toelaatbaar?

De vraag die in dit kort geding voorligt is of het beleid van de werkgever toelaatbaar is. Vast staat dat het verplicht testen en het mededelen van de uitslag ervan aan de werkgever, een schending van de privacy en van de lichamelijk integriteit van de werknemer oplevert.

Werknemer is danser. In de uitvoering van zijn werkzaamheden komt hij in nauw contact met mededansers. Gelet op de besmettelijkheid van het corona virus, is de maatregel van werkgever om wekelijks een zelftest van de dansers te vragen en de uitslag daarvan mede te delen, redelijk. Daardoor wordt het risico op besmettingen beperkt. Deze maatregel draagt bij aan het creëren van een veilige werkomgeving voor de dansers. Een minder verstrekkend middel om hetzelfde doel te bereiken, is niet goed voorstelbaar. In zoverre is de maatregel proportioneel. De rechter oordeelt dan ook in dit geval dat de inbreuk op de grondrechten van de werknemer gerechtvaardigd is.

Tenslotte heeft de rechter geoordeeld dat het enkel mededelen van de uitslag van een zelftest aan de werkgever niet onder de werkgingssfeer van de AVG valt omdat niet is aangevoerd door de werkgever dat hij deze uitslagen zou opslaan. Naar het oordeel van de rechter heeft de werkgever de werknemer dus terecht geschorst en eveneens het salaris terecht gestaakt. De vorderingen van werknemer worden afgewezen: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:7321.

Wilt u weten wat SWDV voor u kan betekenen op het gebied van arbeidsrecht? Klik dan hier en lees over onze expertise.

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises. Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises.