Handelsvoorwaarden KAVB en Boomkwekerij*

Het handelsreglement KAVB en de handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij zorgen voor een solide basis voor het zaken doen in deze sectoren. Het vormt de basis voor correct handelen, zowel van de verkoper als de koper.

Gespecialiseerd in planten- en bloemenbollen

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in planten- en bloemenbollen? Wanneer u juridische vragen heeft aangaande de handel in bloembollen, planten en bomen staan onze specialisten voor u klaar. Wij zijn gespecialiseerd in de handelsvoorwaarden van beide sectoren. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij geschillen die worden voorgelegd aan Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel en Boomkwekerij. Wij leggen u graag uit wat beide handelsreglementen inhouden en wat het scheidsgerecht is voor Bloembollenhandel en Boomkwekerij.

Handelsreglement KAVB

In de bloembollenbranche is het Handelsreglement de meest gebruikte set algemene voorwaarden.

In het Handelsreglement staat hoe kopers en verkopers bijvoorbeeld moeten handelen als zij te maken krijgen zieke bloembollen of wanneer er niet voldoende bloembollen geleverd kunnen worden. Daarnaast staan in het Handelsreglement hoe er omgegaan moet worden met gebreken die bij de levering nog niet zichtbaar waren, op welke wijzen er geklaagd (reclameren) moet worden en welke betalingstermijnen in acht genomen moeten worden.

Vincent Audiffred

Advocaat

Expertises:
  • Ondernemen
  • Agri & Bulbs
  • Vastgoed

Scheidsgerecht voor de Bloemenhandel

In de bloembollenbranche is arbitrage de meest voorkomende wijze van rechtspraak. Als partijen er onderling niet uitkomen, kunnen zij in veel gevallen hun geschil voorleggen aan het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel. Het Scheidsgerecht beoordeelt geschillen aan de hand van het Handelsreglement en doet daags na de zitting uitspraak. De werkwijze van het Scheidsgerecht is opgenomen in het Arbitragereglement Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel.

Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij

Op overeenkomsten die toezien op vaste planten en boomkwekerijproducten worden dikwijls de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij van toepassing verklaard. In de Handelsvoorwaarden staan onder meer de kwaliteitsnormen waaraan planten, heesters en bomen moeten voldoen en de verplichtingen en rechten van de verkoper en de koper.

Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij

Het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij (arbitrage) behandelt geschillen met betrekking tot overeenkomsten waarop de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij van toepassing zijn. Uitzondering hierop zijn geschillen tussen partijen die in het district Boskoop gevestigd zijn. Deze geschillen moeten eerst worden voorgelegd aan het Boskoops Scheidsgerecht hetgeen eveneens op basis van arbitrage plaatsvindt.