Aan welke eisen moet ontslag op staande voet voldoen?

Wij bespreken de verschillende manieren voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst, zodat u weet hoe en wanneer u hiertoe kunt overgaan. Wilt u advies of hulp bij het beëindigen van een contract? Wij vertellen u in een vrijblijvend gesprek welke stappen u kunt nemen en hoe dit in zijn werk gaat.

De manieren voor beëindiging

Op welke manier u een werknemer kunt ontslaan, verschilt per situatie. Beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan op veel manieren plaatsvinden, maar u heeft niet zelf in de hand welke route u kunt volgen. Daarom is het belangrijk te weten welke procedure in uw situatie juridisch mogelijk is. Er zijn vijf manieren waarop het contract van een werknemer kan worden beëindigd:
 • Door middel van een beëindigingsovereenkomst
 • Via een ontslagprocedure
 • Met ontslag op staande voet
 • Door het niet verlengen van een tijdelijk contract
 • Op basis van ontbindende voorwaarden in het contract

Wat is uw reden?

Er zijn verschillende manieren waarop je een arbeidsovereenkomst kunt beëindigen. De manier waarop u van een werknemer afscheid neemt, hangt af van de reden die u heeft om dit te willen doen. Uw reden voor beëindiging van een arbeidsovereenkomst bepaalt daarom de te volgen ontslagroute.

Suzanne van Thoor

Advocaat

Expertises:
 • Arbeid
 • Onderwijs
 • Overheid
 • Bestuursrecht

Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet wordt een arbeidsovereenkomst per direct beëindigd. Een werkgever mag een werknemer alleen op staande voet ontslaan als hij hiervoor een dringende reden heeft.

De reden van het ontslag op staande voet moet hij direct aan de werknemer mededelen. Bij een dringende reden heeft de werkgever geen toestemming nodig van de kantonrechter.

Veel werkgevers denken dat ze een werknemer bij verwijtbaar gedrag op staande voet mogen ontslaan. De ervaring leert dat dit in de meeste gevallen niet zo is. Als er geen dringende reden is, dan zal een ontslag op staande voet geen stand houden. In het geval van een werknemer die verwijtbaar handelt zal de werkgever eerst één of meerdere waarschuwingen moeten geven, alvorens de werkgever tot een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan overgaan.

Wat is ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is één van de manieren om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst van een werknemer. Het is het zwaarste middel om een werknemer te ontslaan, omdat er per direct een einde komt aan de arbeidsovereenkomst.

Bij ontslag op staande voet moet er sprake zijn van een dringende reden die een toekomstige professionele relatie onmogelijk maakt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • diefstal
 • fraude
 • bedreiging
 • geweldpleging
 • werkweigering zonder goede reden
 • onbekwaamheid om het werk te verrichten

Een ontslag op staande voet dient onverwijld te worden gegeven. Dat wil zeggen direct na het ontdekken van de dringende reden voor het ontslag, moet de werkgever het ontslag op staande voet aan de werknemer kenbaar maken. Gebeurt dat niet, dan zal het ontslag worden vernietigd, ook al is er wel sprake van een dringende reden.

De werknemer heeft het recht om te weten wat de reden is. De werknemer heeft namelijk het recht om het ontslag aan te vechten of contact op te nemen met een jurist.

Het is belangrijk dat de werkgever de reden tot ontslag direct op een juiste manier formuleert. Dit kan in een later stadium namelijk niet meer worden aangepast.

Voorwaarden voor ontslag op staande voet

Bij het beoordelen van een dringende reden bij misdraging van een werknemer, wordt er niet alleen gekeken naar de misdraging zelf. Alle omstandigheden van de werknemer moeten worden meegenomen.

U moet hierbij denken aan:

 • persoonlijke omstandigheden
 • het functioneren van de werknemer
 • de lengte van het dienstverband

Daardoor is het mogelijk dat een bepaalde misdraging voor de ene persoon wel een dringende reden is voor ontslag op staande voet en voor de andere persoon niet.

Bewijs van een misdraging verzamelen

Uiteraard moet de dringende reden vaststaan. Met andere woorden: een werkgever moet kunnen bewijzen dat een werknemer bijvoorbeeld heeft gestolen of gefraudeerd.

Vaak begint het met een vermoeden dat iemand iets heeft gedaan wat niet mag. Als werkgever moet je gedetailleerd onderzoeken wat er precies is gebeurd. Als uit het onderzoek blijkt dat een werknemer zich inderdaad heeft misdragen, dan kan een werkgever deze persoon op staande voet ontslaan.

Het onderzoek moet direct starten als de werkgever een vermoeden heeft dat er iets niet in de haak is. Vervolgens mag het onderzoek niet te lang duren. De werkgever is verplicht om op korte termijn een gesprek te voeren met de werknemer.

Het doel van dit gesprek is om te achterhalen wat de oorzaak is van de misdraging. Daarnaast vraagt de werkgever of er persoonlijke omstandigheden zijn waarmee hij rekening moet houden bij de beslissing om iemand op staande voet te ontslaan of niet.

De gevolgen van ontslag op staande voet

De gevolgen van ontslag op staande voet zijn ingrijpend. De arbeidsovereenkomst eindigt per direct en de werknemer ontvangt vanaf dat moment geen salaris meer.

Wilt u afscheid nemen van een werknemer?

Heeft u een werknemer van wie u afscheid wilt nemen en vraagt u zich af of dat kan? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring in het arbeids- en ontslagrecht. Bovendien staan wij u graag bij met advies en hulp bij het vinden van de juiste route tot ontslag. Neem contact op met één van onze specialisten via de knop.

Loon uitbetalen en WW-uitkering

Vanaf het moment dat de werkgever een werknemer op staande voet heeft ontslagen, hoeft de werkgever geen salaris meer te betalen aan de werknemer. In de meeste gevallen heeft de werknemer dan ook geen recht op een WW-uitkering. Het UWV ziet een ontslag op staande voet namelijk als verwijtbare werkloosheid.

Ontslag op staande voet aanvechten

Als een werknemer op staande voet wordt ontslagen, hoeft u als werkgever geen transitievergoeding te betalen.

Het oordeel van de rechter

Als de werknemer het ontslag op staande voet besluit aan te vechten, dan zal de rechter hier een uitspraak over doen. Hij beoordeelt de volgende kwesties:

Ontbindende voorwaarden in de arbeidsovereenkomst

 • Als dit niet het geval is, dan wordt het ontslag vernietigd. Het dienstverband wordt hersteld en de werkgever dient het loon alsnog volledig – met terugwerkende kracht – te betalen.
 • Is dit wel het geval, dan blijft het ontslag op staande voet overeind en hoeft de loondoorbetaling niet te worden hervat.

Meer weten over ontslag op staande voet?

Zoals u hebt gelezen is het niet makkelijk om een werknemer op staande voet te ontslaan. Iedere situatie is uniek en het verschilt bijvoorbeeld per werknemer of er rekening moet worden gehouden met persoonlijke omstandigheden.

Wilt u als werkgever voorkomen dat u een werknemer onterecht op staande voet ontslaat, neem dan vanaf het eerste vermoeden van een mogelijke dringede reden contact met ons op. Op die manier kunnen wij u het beste helpen.