Disfunctioneren en ontslag

Disfunctioneren is een van de in de wet genoemde gronden waarom de werkgever de kantonrechter kan verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Voor een geslaagd beroep op deze ontslaggrond is nodig dat de werkgever een dossier opbouwt en zo aantoont dat de werknemer ongeschikt is voor zijn functie nadat de werkgever hem voldoende kans heeft gegeven zijn functioneren te verbeteren (verbetertraject).

Stappenplan Disfunctioneren

Een verbetertraject wordt volgens een vast stappenplan uitgevoerd. De werkgever start met het schrijven van functieomschrijving, mits deze er nog niet is, voorzien van een opsomming van de eisen die aan de werknemer gesteld worden. Vervolgens wordt er gekeken in hoeverre de werknemer hieraan voldoet. Functioneert de werknemer onvoldoende op bepaalde punten? Dan moeten er concrete voorbeelden worden gegeven. Daarna krijgt de werknemer de kans om te verbeteren. Afhankelijk van het resultaat van deze fase kan de werknemer ontslagen worden wegens disfunctioneren.

Jeroen Dikker

Advocaat

Expertises:
  • Arbeid
  • Onderwijs
  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Download het Stappenplan Disfunctioneren

Verbetertraject

Voor de duur van een verbetertraject kan in het algemeen uitgegaan worden van 4 tot 6 maanden, maar naarmate de onderdelen van het functioneren die onder de maat zijn eenvoudiger van aard zijn, is die termijn korter. Stel dat iemand disfunctioneert omdat hij/zij iedere keer zijn bureau of werkplek niet opruimt, dan hoeft een verbetertraject niet langer dan enkele weken te duren. Maar stel dat iemand disfunctioneert omdat hij/zij zijn schriftelijke adviezen vaak te laat inlevert, dan is een langere verbetertijd nodig omdat de werkgever in dat geval ook moet onderzoeken hoe dat komt en de werknemer moet helpen het euvel te verbeteren. Bijvoorbeeld door hulp van een collega te zoeken of door een externe cursus over tekstanalyse of efficiënt werken aan te bieden.

Ontbinding wegens disfunctioneren

Als het verbetertraject is doorlopen, maar het functioneren van de werknemer niet is verbeterd, dan kan aan de kantonrechter worden verzocht om de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren te ontbinden.

Wij begeleiden regelmatig werkgevers bij het disfunctioneringstraject. Heeft u vragen over een disfunctionerende werknemer of wilt u advies, neem dan contact op met één van onze specialisten.