Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

Bewindvoerder in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Het beheer en vereffening van de boedel

Monique Schuitemaker werkt op de afdeling WSNP. Zij wordt door de rechtbank regelmatig benoemd als bewindvoerder in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Als bewindvoerder houdt zij toezicht op de naleving door de schuldenaar van de verplichtingen die uit de schuldsaneringsregeling voortvloeien: het beheer en vereffening van de boedel.

Monique Schuitemaker

Bewindvoerder WSNP

Expertises:
  • Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)
  • Schuldhulpverlening aan zzp-ers en ex-ondernemers

Telefonisch spreekuur

De bewindvoerder houdt telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdag tussen 10.00 uur – 12.00 uur. Monique Schuitemaker is dan bereikbaar op 023-5175150. Een vordering kunt u indienen via WSNPvordering@swdv.nl.

Privacyverklaring

De bewindvoerders bij SWDV BV worden door de rechtbank benoemd. De bewindvoerder vereffent de vermogensbestanddelen van de saniet ten behoeve van de schuldeisers. Sanieten kunnen zowel particulieren als ondernemers en/of ex-ondernemers zijn.

Om dit traject te kunnen uitvoeren, moet SWDV BV in het bezit zijn van verschillende typen gegevens van de saniet en deze verwerken. Dit kunnen ook persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door ons, maar ook door andere partijen die wij inschakelen, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wat wij met uw persoonsgegevens doen en hoe wij uw privacy beschermen leest u in de privacyverklaring sanieten.