Familie- en Erfrecht voor ondernemers

Familie- en erfrecht voor ondernemers een complexe zaak? Dat kan, maar bij SWDV bent u aan het juiste adres.

Neem contact met ons op

Wij maken een compleet en sluitend plan van aanpak en brengen de invloed van bijvoorbeeld een echtscheiding op uw onderneming helder in kaart. In het geval er een procedure volgt, bent u daarop voorbereid en komen we goed beslagen ten ijs. U kunt bij ons terecht voor uw vragen over:
  • Erfopvolging binnen het familiebedrijf
  • Afwikkeling van de erfenis
  • Echtscheiding voor ondernemers
  • Mediation bij echtscheiding of erven

Meer informatie

Het komt regelmatig voor dat er problemen ontstaan die op het snijvlak liggen van familierecht en erfrecht, denk daarbij bijvoorbeeld aan overlijden terwijl de echtscheiding nog niet is afgewikkeld.

Keetje IJff is gespecialiseerd in familierecht en erfrecht en kan u ook in geval van samenloop van deze rechtsgebieden bijstaan, niet alleen adviserend, maar ook als advocaat en (nalatenschaps-)mediator.

Keetje IJff

Advocaat

Expertises:
  • Familie- en Erfrecht voor ondernemers

Familierecht voor ondernemers

SWDV Advocaten werkt samen met Keetje IJff, specialist in familierecht- en erfrecht.

Keetje wordt ingeschakeld voor onze klanten in het kader van familierecht voor ondernemers. Denk daarbij aan een eigenaar van een bedrijf die gaat scheiden of bijvoorbeeld de erfopvolging binnen het familiebedrijf. Zij weet uit jarenlange ervaring dat het, zeker bij een familiebedrijf belangrijk is om de – vaak in goed overleg – gemaakte afspraken helder schriftelijk vast te leggen. Zij ziet het liefst de advocaat als trusted advisor voor het familiebedrijf.

Keetje IJff is niet formeel aan SWDV Advocaten verbonden en werkt op basis van opdracht. Verder werken wij indien nodig samen met gespecialiseerde notarissen, fiscalisten en andere (financieel) deskundigen.

Scheiden voor ondernemers

Voor een ondernemer is het belangrijk dat de echtscheiding wordt begeleid door een advocaat die gespecialiseerd is in het familierecht. Vaak zal er sprake zijn van huwelijksvoorwaarden en de afwikkeling daarvan kan behoorlijk gecompliceerd zijn. Ook aspecten die verband houden met de (waardering van de) onderneming vereisen specialistische kennis. Als er kinderen in het spel zijn is het belangrijk om goede afspraken te maken en die vast te leggen in een ouderschapsplan. Wanneer beide partijen ervoor kiezen om in overleg tot een oplossing te komen kan Keetje als mediator optreden en kan op die manier de gang naar de rechtbank worden voorkomen.

Erfrecht voor ondernemers

In het erfrecht moeten vaak meteen belangrijke beslissingen genomen worden, bijvoorbeeld over de vraag of het verstandig is om (beneficiair) te aanvaarden, aanspraak te maken op een legitieme portie of te verwerpen. Mocht het nodig zijn om een vereffenaar te (laten) benoemen dan kunnen de advocaten van SWDV u daarin bijstaan, niet alleen adviserend maar ook als professionele vereffenaar.

Wanneer een familiebedrijf deel uitmaakt van de nalatenschap zullen de erfgenamen vaak samen beslissingen moeten nemen, bijvoorbeeld over waardering van de onderneming. Door in overleg te zoeken naar een oplossing kan een (meestal kostbare) procedure worden voorkomen en blijven de familieverhoudingen intact.