Proceskostenvergoeding

Tijdens een rechtszaak worden kosten gemaakt om het proces mogelijk te maken. Denkt u hierbij aan: kosten van de rechtbank, kosten van de advocaat etc.

Proceskosten

Deze proceskosten worden door beide partijen gemaakt. Maar in de meeste gevallen wordt de verliezende partij veroordeeld om de winnende partij een vergoeding te betalen voor de gemaakte proceskosten. De zogenaamde proceskostenvergoeding.Helaas valt de hoogte van deze vergoeding vaak tegen. Dit heeft 2 oorzaken:
  • De advocaatkosten zijn meestal hoger dan verwacht.
  • De toegekende vergoeding voor de advocaatkosten ligt lager dan de daadwerkelijke advocaatkosten.

Liquidatietarief

Hoe kan het dat de toegekende vergoeding en de daadwerkelijke kosten zoveel verschillen?

Dit komt enerzijds doordat de hoogte van de vergoeding door de rechter meestal wordt vastgesteld op grond van het zogenoemde liquidatietarief. De hoogte hiervan wordt bepaald door de hoogte van de eis. Dit liquidatietarief wordt vermenigvuldigd met het aantal verrichte proceshandelingen zoals een dagvaarding, een zitting, een getuigenverhoor etc. ongeacht hoeveel werk met deze handelingen daadwerkelijk gemoeid is geweest. Het gevolg hiervan is dat ondanks ‘het gelijk’ van de winnende partij, hij toch de meeste kosten (die hij heeft moeten maken om zijn gelijk te halen) niet vergoed krijgt.

Uitzonderingen

Maar er zijn ook gevallen waarbij hogere proceskostenvergoedingen wel worden toegekend. Bij zaken rondom inbreuk op een intellectueel eigendom bijvoorbeeld. Zoals het schenden van auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, octrooirecht of kwekersrecht. De hoogte van deze toegekende vergoedingen komen dichter in de buurt van de daadwerkelijke advocaatkosten. Nederland heeft dit ingevoerd naar aanleiding van Europese wetgeving op dit gebied. Het voordeel hiervan is dat de partij die in het gelijk wordt gesteld minder schade heeft. Het nadeel is dat, in procedures met een relatief gering belang,  het erop lijkt dat er enkel nog om de kostenveroordeling wordt geprocedeerd.

Recht voor iedereen toegankelijk

Het proceskostenvergoedingsysteem (met uitzondering van zaken rondom intellectueel eigendom) biedt een voordeel de verliezende partij. Als het systeem anders zou zijn kunnen mensen met weinig financiële middelen nooit een rechtszaak aanspannen, omdat zij het simpelweg niet kunnen betalen als ze verliezen. En iedereen moet toegang hebben tot de rechter.

Hogere procesvergoeding is mogelijk

Ondanks dat een proceskostenvergoeding op basis van het liquidatietarief het uitgangspunt is, is het mogelijk om ook bij zaken die geen betrekking hebben op een inbreuk op een intellectueel eigendom een hogere proceskostenvergoeding te ontvangen. Maar dit is niet vanzelfsprekend; er moet wel echt iets aan de hand zijn wil de rechter afwijken van het liquidatietarief. Zo moet u goed kunnen motiveren waarom een hogere vergoeding op zijn plaats is. Daarnaast moet er sprake zijn van buitengewone omstandigheden. Denkt u hierbij aan; een vordering die is gebaseerd op feiten waarvan de eiser wist of behoorde te weten dat deze onjuist zijn. Een ander voorbeeld is wanneer de eisende partij op voorhand had moeten begrijpen dat zijn vordering geen kans van slagen heeft.

Wanneer vraagt u om een hogere proceskostenvergoeding?

Wanneer bij voorbaat vaststaat dat de vordering van de eisende partij niet kan worden toegewezen en u als gedaagde partij nodeloos op kosten wordt gejaagd. Wij raden u in dit geval aan om de rechter om een hogere proceskostenveroordeling te vragen. Voorzien van een goed gemotiveerd waarom en een specificatie. Het kan geen kwaad en kost niets extra’s.

Onze expert staat voor u klaar

Heeft u een zakelijk conflict en vindt u dat u nodeloos op kosten wordt gejaagd? Neem contact op met onze expert op het gebied van proceskosten en vergoeding, Vincent Audiffred.