Onderwijs

Ons team is werkzaam voor onderwijspersoneel en (besturen van) onderwijsinstellingen in alle sectoren van het onderwijs: primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en hoger onderwijs (HBO, Universiteiten, UMC’s). Maar als er onderwijsrechtelijke vraagstukken spelen staan wij ook medezeggenschapsraden, raden van toezicht en gemeenten bij. Die diversiteit onderscheidt ons van andere kantoren. Onze kennis van alle partijen in de onderwijsbranche werkt in het voordeel van onze klanten, bijvoorbeeld aan de onderhandelingstafel, maar ook in een procedure.

Van huisvesting tot vrijheid van onderwijs

In het onderwijsrecht komen verschillende rechtsgebieden samen. Ons team heeft ervaring met alle verschillende typen onderwijs waarbij wij uiteraard op de hoogte zijn van de verschillende CAO’s en regelgeving die binnen de diverse soorten onderwijs gelden. Onze klanten schakelen het team Onderwijs in voor:
 • Rechtspositionele problematiek: ontslag, disciplinaire maatregelen, reorganisatie, cao’s
 • Medezeggenschaptrajecten: advisering wet- en regelgeving over en aan medezeggenschapsraden
 • Huisvestingsvragen: advisering wet- en regelgeving, begeleiding aanvraag (nieuw)bouw
 • Juridische check van reglementen, statuten
 • Vrijheid van onderwijs: toelating, schorsing, verwijdering
 • Toezicht: accreditatie, inspectie, kwaliteitszorg, audits
 • Bekostiging en financiering: overschrijdingsregeling, subsidie, fusie of overname, verzelfstandiging, surseance, faillissement

Flexibele specialisten

"Wij zijn voor onze klanten een vaste juridische sparringpartner. Wij springen snel in en zijn problemen vóór door bijvoorbeeld een juridische check op de standaard (arbeids)overeenkomsten."

Rechtsgebieden

Binnen onze expertise Onderwijs helpen wij u met de volgende rechtsgebieden

Suzanne van Thoor

Advocaat

Expertises:
 • Arbeid
 • Onderwijs
 • Overheid
 • Bestuursrecht

Onderwijsrecht: vaak combinatie van rechtsgebieden

Wij zijn voor onze klanten een vaste juridische sparringpartner. Wij springen snel in en zijn problemen vóór door bijvoorbeeld een juridische check op de standaard (arbeids)overeenkomsten. Wij signaleren wanneer het nodig is om de statuten aan te passen en houden onze klanten op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen en de consequenties daarvan.

In de onderwijsbranche komt het zelden voor dat een juridisch probleem maar één rechtsgebied raakt. Vaak opereert ons team op het snijvlak van bestuurs- en civiel recht, omdat we bijvoorbeeld niet alleen te maken met vastgoedrecht, maar ook met bekostiging.

Bij financiële problemen kan het nodig zijn een insolventiespecialist in te schakelen. Ook die kennis hebben wij in huis en is voor onze klanten beschikbaar. Onze specialistische kennis en korte lijnen, worden door onze klanten als prettig ervaren en onderscheiden ons van andere advocatenkantoren.