Bestuursrecht

Onder het bestuursrecht valt de regelgeving waarin staat waar overheden zich aan moeten houden als zij besluiten nemen en regels voor de procedures over die besluiten.

To the point advies

Het bestuursrecht geeft overheden houvast bij de vraag hoe ze tot bepaalde besluiten moeten komen en geeft bescherming aan de burger, onder andere door te regelen hoe men tegen (voorgenomen) besluiten op kan komen. De regelgeving is ingewikkeld, met strakke termijnen, zodat tijdig actie moet worden ondernomen. Dat geldt zowel voor overheden als voor de burger.

Gijsbert Pierik

Advocaat

Expertises:
  • Vastgoed
  • Bestuursrecht
  • Overheid

Hoe wij u helpen

Bestuursrecht voor gemeenten

Wij adviseren gemeenten over bestuursrechtelijke vragen. Ook vertegenwoordigen wij gemeenten in procedures voor de bestuursrechter. Dit kan betrekking hebben op algemeen bestuursrecht (termijnen, bevoegdheid, ontvankelijkheid) of bijzonder bestuursrecht (Wet openbaarheid van bestuur, Bibob, omgevingsrecht)
Ook hebben wij veel ervaring in het adviseren van en procederen voor gemeenten in het kader van  handhaving, een belangrijk deel van de aanpak van ondermijning. Gemeenten zijn belast met de uitvoering van circa 190 wetten, door onder andere vergunningen te verlenen, toezicht te houden en te handhaven. Daarover leest u meer op de aparte pagina handhaving.

Bestuursrecht voor ondernemers

Ook  ondernemers staan wij bij  in bestuursrechtelijke zaken (tenzij wij eveneens optreden voor de betreffende overheidsinstantie). Heeft u een besluit ontvangen? Wij adviseren u snel en helder over de gevolgen. Wilt u een vergunning of subsidie aanvragen? Ook daar helpen wij u graag bij.
Heeft u een geschil met een overheidsorgaan? Of is er naar uw mening sprake van planschade of denkt u in aanmerking te komen voor nadeelcompensatie? Wij staan u bij, liefst al in een vroeg stadium om zo snel mogelijk tot een oplossing van het probleem te komen. Maar ook voor het opstellen van een bezwaarschrift of het aantekenen van beroep bij de bestuursrechter kunt u bij ons terecht.

Bekend met bijzonderheden

De bestuursrechtspraak wijkt op veel fronten af van de “gewone” rechtspraak. U komt terecht bij een vaak onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van de gemeente, de sector bestuursrecht van de rechtbank of de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Hoewel u niet verplicht bent een advocaat in te schakelen bij bestuursrechtprocedures, raden wij u wel aan een professional te raadplegen. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het bestuursrecht en kunnen, juist omdat zij zowel voor overheden als voor ondernemers en particulieren optreden, optimaal schakelen en zo ervoor zorgen dat het best mogelijke resultaat voor u behaald wordt.

Stel uw vraag!

Een vraag of hulp nodig? Neem contact op met 1 van onze experts op het gebied van bestuursrecht, Gijsbert Pierik.