Vastgoed

De vastgoed- en bouwsector omvat een breed spectrum van verschillende soorten opdrachtgevers. Onze vastgoedklanten houden zich bezig met aankoop en verkoop van onroerend goed, huur, gebruik en commerciële exploitatie van vastgoed, aanneming van werk, projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling, grondexploitatie en stedelijke herontwikkeling.

Specialistische kennis en ruime ervaring in het vastgoedrecht

Het team Vastgoed heeft tientallen jaren ervaring in de vastgoedsector en is gespecialiseerd in de diverse rechtsgebieden waarmee de sector te maken krijgt. U kunt dan ook bij ons terecht met al uw vragen over onder meer:
 • Bouwrecht/aanneming van werk (UAV/UAV-GC, RAW, AVA, DNR)
 • Koop, verkoop en levering onroerend goed
 • Huurrecht en pacht
 • Zakelijke rechten: appartementsrechten (VvE's), erfdienstbaarheden, opstalrechten, erfpacht en gronduitgifte
 • Burenrecht
 • Contractenrecht: samenwerkingovereenkomsten en turnkey-overeenkomsten binnen het vastgoed
 • Architecten-, ingenieurs- en andere adviseursrechten
 • Projectontwikkeling en PPS-constructies
 • Aanbestedingsrecht
 • Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen
 • Bodemverontreiniging
 • Wet voorkeursrecht gemeenten

Rechtsgebieden

Binnen onze expertise Vastgoed helpen wij u met de volgende rechtsgebieden

 • Aanbestedingsrecht
 • Aanneming van werk
 • Anterieure en posterieure overeenkomst
 • Architectenrecht
 • Bestemmingsplanprocedures
 • Boete
 • Bouwrecht
 • Burenrecht
 • Contractenrecht
 • DNR
 • Erfdienstbaarheden
 • Erfpacht
 • Huurrecht
 • Ingenieursrecht
 • Koop en Levering
 • Mandeligheid
 • Omgevingsrecht
 • Opstal
 • Pachtrecht
 • Permanente bewoning recreatiewoningen
 • Projectontwikkeling
 • Raad van Arbitrage in bouwgeschillen
 • Ruimtelijke ordening en milieu
 • UAV / UAV-GC / AVA / RAW
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Vertragingsschade
 • VvE
 • Zakelijke rechten

Anna Paternotte

Advocaat/Bestuurder

Expertises:
 • Vastgoed
 • Overheid

Alles in huis voor ondernemers en gemeenten

U kunt onze vastgoedadvocaten juist ook inschakelen als (juridische) sparringpartner. Wij weten wat er speelt in de branche, verzorgen de juridische begeleiding van uw project en voeren de onderhandelingen voor u (of bespreken voorafgaand met u de strategie). Wij zorgen ervoor dat uw algemene voorwaarden en standaardcontracten juridisch up to date zijn. En komt u toch in een procedure terecht, dan kunt u rekenen op een gedegen plan van aanpak met een maximaal te behalen resultaat.
Via uw eigen contactpersoon kunt u niet alleen al uw vragen stellen over vastgoed, maar kunt u bijvoorbeeld ook snel terecht bij een van onze arbeidsrechtspecialisten voor een check op uw arbeidsvoorwaarden of advies over een voorgenomen reorganisatie of bij een van onze ondernemingsrechtadvocaten met een vraag over de aandeelhoudersovereenkomsten.