Vervoersrecht

Vervoersrecht omvat alle regels, wetten en verdragen rondom goederen- en personenvervoer. Het raakt meerdere rechtsgebieden, waaronder verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht en handelsrecht. Wetgeving rondom vervoersrecht bevat bepalingen over bijvoorbeeld vervoersovereenkomsten en aansprakelijkheid bij schade of verlies. Vaak gaat het om internationale zaken waarbij de tijdsdruk en financiële belangen groot zijn. Vervoersrecht hangt daarom veel samen met internationale wetgeving.

Wanneer is vervoersrecht voor u van belang?

Als er tijdens het transport iets fout gaat, hebt u vaak met spoed advies nodig om vast te stellen wie er verantwoordelijk is en wie u moet aanspreken. Waarschijnlijk gaan er in dit geval een of meerdere van de volgende vragen door uw hoofd:
 • Hoe stel ik een claim in?
 • Wie kan ik aansprakelijk stellen
 • Wie is er verantwoordelijk als een logistiek systeem niet blijkt te werken, waardoor er een levering vertraagd wordt of er onjuiste bestellingen worden geleverd?
 • Wanneer mag er beslag gelegd worden op mijn goederen tijdens het vervoer?

Rechtsgebieden

Binnen onze expertise Vervoersrecht helpen wij u met de volgende rechtsgebieden

René de Bondt

Advocaat

Expertises:
 • Ondernemen
 • Vervoersrecht
 • Arbeid

Vervoersrecht omvat de regels, wetten en verdragen van transport.

Het raakt meerdere rechtsgebieden, waaronder verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht en handelsrecht. Een expediteur heeft andere verantwoordelijkheden dan een vervoerder. Je sluit namelijk een overeenkomst met een expediteur. De expediteur gaat vervolgens opzoek naar de geschikte vervoer(ders). In deze video worden de top 3 verschillen tussen vervoerder en expediteur duidelijk.

Incoterms is een aanduiding voor internationale standaard leveringsvoorwaarden.

Ze regelen internationaal de rechten en verplichtingen die koper en verkoper hebben bij het nakomen van de koopovereenkomst. In deze video wordt duidelijk wat de incoterms zijn, hoe ze worden gebruikt, welke misverstanden er zijn en hoe we u kunnen helpen om de juiste keuzes te maken wat betreft incoterms.

Wat is een vervoersovereenkomst?

In een vervoersovereenkomst staat de verplichting van de vervoerder om een lading te vervoeren. Dit kan vervoer over de weg, het water of het spoor zijn, of een combinatie daarvan. De vervoerder moet een vervoersprestatie leveren en heeft dus een resultaatverplichting.

Het verschil tussen vervoerder en expediteur

Juridisch is er een groot verschil tussen een vervoerder en een expediteur. Het is belangrijk dat u zich dit realiseert, omdat een vergissing grote kosten en risico’s met zich kan brengen.

Een expediteur is een bemiddelaar die zorgt dat de goederen zo efficiënt mogelijk worden vervoerd. Deze partij vervoert zelf niet, maar schakelt hier externe partijen voor in.

De aansprakelijkheid van expediteurs is door het gebruik van de Fenex voorwaarden grotendeels uitgesloten of beperkt. Daarom is de vraag of er vervoer of expeditie is overeengekomen zo relevant. Dat betekent niet dat een expediteur nooit aansprakelijk is; deze heeft wel degelijk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de geschikte vervoerder wordt gevonden, hij is verplicht u bij calamiteiten te informeren en hij moet proberen de schade te verhalen op de vervoerder als er iets misgaat.

Een vervoerder verzorgt het daadwerkelijke transport. In geval van schade is de vervoerder aansprakelijk en niet de expediteur. Daarnaast is de vervoerder gebonden aan internationale verdragen en wetten waarin zijn aansprakelijkheid is vastgelegd.

Een voorbeeld: vervoersovereenkomst of expeditieovereenkomst?

Stel dat u een belangrijke opdracht hebt ontvangen van een Portugese importeur van motoren. Begin januari moeten er twintig motoren worden geleverd aan deze klant.

U belt een bedrijf op met de vraag “Kunt u het transport voor mij regelen?”. Het bedrijf antwoordt bevestigend met “Ja, dat gaan wij voor u verzorgen”. Heeft u nu een vervoersovereenkomst gesloten of een expeditieovereenkomst?

Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden en hangt van de omstandigheden van het geval. Daarom wordt er vaak geprocedeerd over wat er precies is overeengekomen en welke partij aansprakelijk is. Wij adviseren u in dit soort situaties graag en staan u bij tijdens deze belangrijke procedures.

Transport & logistiek: de thema’s in vervoersrecht

Binnen de transport- en logistieke sector staan de volgende thema’s centraal:

 • Wegvervoer, binnenvaart, zeevervoer, luchtvracht, containervervoer en multimodaal vervoer
 • Het opstellen van contracten, van vervoersovereenkomsten tot en met het opstellen van logistieke contracten waarin naast vervoer ook afspraken worden gemaakt over handling, opslag, verpakken, labelen, assemblage en retourstromen
 • Begeleiding in procederen en arbitreren over vervoerscontracten, claims en ladingschade
 • Internationaal vervoersrecht en de internationale verdragen en regelgevingen
 • Het opzeggen van en adviseren bij opgezegde logistieke contracten
 • Beslagkwesties, ladingschades en vervoersovereenkomsten