Retentierecht

Bij SWDV horen we wekelijks verhalen over wanbetalers in de logistieke sector. Elke dag dat een klant niet betaalt kost u geld en helaas kan vrijwel iedere vervoerder of logistiek dienstverlener hierover meepraten. Toch hoeft u niet machteloos betalingen af te wachten.
Een vrachtwagen met lading

Wat is het en hoe zet u het in?

Naast het sturen van sommatiebrieven en het nemen van incassomaatregelen biedt de wet ook de mogelijkheid tot het inroepen van het retentierecht. In dit artikel bespreken we de belangrijkste zaken die u moet weten over het retentierecht:
 • Sturen van sommatiebrieven
 • Incassomaatregelen
 • Het inroepen van het retentierecht

René de Bondt

Advocaat

Expertises:
 • Ondernemen
 • Vervoersrecht
 • Arbeid

Wat is retentierecht?

Retentierecht is een manier om uw klant tot betaling te dwingen. Het is een recht dat de dienstverlener in staat stelt om goederen onder zich te houden totdat de klant betaald heeft.

Het inroepen van het retentierecht kan erg effectief zijn. Een voorbeeld hiervan is een opslagloods waar goederen van klanten liggen opgeslagen of een vrachtwagen die op weg is naar een klant met een lading elektronica of bouwmaterialen. Als er sprake is van achterstallige betalingen kan de vervoerder of de logistiek dienstverlener op die goederen het retentierecht uitoefenen.

Wat voor soorten retentierecht bestaan er?

Er zijn twee soorten retentierechten. Wettelijke retentierechten en contractuele retentierechten.

Wettelijke retentierechten

Wettelijke retentierechten zijn retentierechten zoals ze in de wet zijn vastgelegd. Hier kunt u alleen op terugvallen in situaties zoals in de wet aangegeven. Wettelijke retentierecht houdt in dat het in geval van wanbetaling geoorloofd is de lading achter te houden tot de betaling gedaan is.

  Contractuele retentierechten

  Contractuele retentierechten zijn retentierechten die u moet overeenkomen. Om deze retentierechten van toepassing te verklaren moeten ze dus zijn overeengekomen in het contract of in de algemene voorwaarden.

  Contractuele retentierechten staan bijvoorbeeld in de algemene vervoercondities, de Fenex-voorwaarden of de logistieke servicevoorwaarden.

  Contractuele retentierechten gaan een stuk verder dan wettelijke retentierechten. Contractuele retentierechten geven u ook het recht om het retentierecht in te roepen voor betalingen uit eerdere overeenkomsten. Dit kunnen ladingen zijn die u al heeft vervoerd en niet alleen over de lading die u op dat moment onder zich hebt.

  Een voorbeeld van het gebruik van retentierecht

  Stel dat u regelmatig bouwmaterialen vervoert naar verschillende afnemers in Nederland. Op dat vervoer zijn de algemene vervoercondities van toepassing.

  U heeft een klant die slecht in betalen is. U klaagt er regelmatig over en ontvangt af en toe betalingen. De betalingsachterstand neemt echter meer en meer toe. Op een gegeven moment wenst u dat de betaalachterstand wordt voldaan. Dan kunt u ervoor kiezen het retentierecht in te roepen. Dit doet u door een aantal vrachtwagens met bouwmaterialen onder u te houden. U zult waarschijnlijk snel gebeld worden door de opdrachtgever of de klant, aangezien de bouw niet stil kan liggen.

  U blijft rustig en netjes aan de telefoon en verzekert de opdrachtgever of klant dat de materialen binnen 2 uur geleverd kunnen worden, maar alleen indien er betaald wordt. In de meeste gevallen zal er direct betaald worden, zowel voor deze lading als de voorgaande openstaande betalingen. Het retentierecht inroepen op voorgaande ladingen kan dus echter alleen als u zich kunt beroepen op een contractueel retentierecht, zoals opgenomen in de algemene vervoercondities.

  De voordelen van het retentierecht

  U hoeft niet veel te doen om er gebruik van te maken

  Het fijne aan het retentierecht is dat u er niet zoveel voor hoeft te doen. U hoeft geen ingewikkelde brieven te sturen, een advocaat in te schakelen of een lastige procedure te starten. U kunt gewoon uw opdrachtgever melden dat u de goederen onder u houdt totdat er betaald is.

  Het werkt zowel naar de directe opdrachtgever als de ontvanger toe

  Retentierecht werkt niet alleen naar de directe opdrachtgever toe, maar ook naar de eventuele ontvanger. Als de ontvanger u betaalt, dan is de factuur ook betaald. En hoe de ontvanger en opdrachtgever het onderling verder regelen is voor u niet relevant.

  Het blijft geldig bij faillissement

  Retentierecht blijft geldig tijdens een faillissement. Ook naar een curator toe heeft u een sterke positie. U hoeft de goederen niet zomaar af te geven aan de curator. In veel gevallen zal de curator de goederen als het ware vrij moeten kopen. Zeker in het geval van een doorstart van een onderneming wanneer er een groot belang is bij de levering van de goederen.

  Het retentierecht werkt niet alleen op goederen, maar ook op papieren

  Retentierecht werkt niet alleen op de goederen, maar ook op documenten zoals vrachtbrieven. Ook die kunt u onder u houden totdat uw facturen zijn betaald.

  Voorwaarden van het retentierecht

  Het contractuele retentierecht is overeengekomen

  Een voorwaarde van het inzetten van het contractuele retentierecht is dat deze is overeengekomen. Dit kan zowel in de algemene voorwaarden of in het contract worden vastgelegd.

  De goederen worden fysiek onder u gehouden

  Een andere voorwaarde voor het inroepen van het retentierecht is dat u de goederen fysiek onder u houdt.  De goederen moeten dus zijn opgeslagen in een opslagloods die uw eigendom is of die u huurt. Een andere mogelijkheid is dat de goederen zich bevinden in uw vrachtauto.

  Vragen over inzetten van het retentierecht? Neem contact op

  Retentierecht is dus een effectief middel om uw klanten tot betaling te dwingen zonder ingewikkelde procedures. Door de lading onder u te houden krijgt u in de meeste gevallen uw klant zover dat hij betaalt.

  Wilt u meer weten over retentierechten en hoe deze zijn in te zetten? Neem dan met ons contact op. We gaan graag met u in gesprek over wat wij voor u kunnen betekenen.

  Wat is retentierecht?

  Retentierecht is een manier om uw klant tot betaling te dwingen. Het retentierecht stelt de dienstverlener in staat om goederen onder zich te houden totdat de klant betaald heeft. 

  Wat voor soorten retentierecht zijn er?

  Er zijn twee soorten retentierechten. Wettelijke retentierechten en contractuele retentierechten. Wettelijke retentierecht houdt kort gezegd in dat het in geval van wanbetaling geoorloofd is de lading achter te houden tot de betaling gedaan is. Contractuele retentierechten zijn rechten die overeengekomen moeten worden in een contract of in de algemene voorwaarden. U kunt daarbij ook betaling vorderen van eerdere facturen die niet zien op de lading die u onder zich houdt. Contractuele retentierechten gaan dus verder dan wettelijke retentierechten.

  Wat zijn de voordelen van retentierecht?

  Het is relatief simpel om een beroep te doen op uw retentierecht. Daarnaast werkt het naar de directe opdrachtgever en de ontvanger toe, blijft het geldig bij faillissement en werkt het recht naast goederen ook op papieren zoals vrachtbrieven.

  Wat zijn de voorwaarden om beroep te doen op retentierecht?

  Indien u beroep wil doen op contractueel retentierecht moet het recht zijn overeengekomen in de algemene voorwaarden of het contract. Op wettelijke retentierechten kunt u te allen tijde een beroep doen mits u de goederen onder zich hebt en de betaling opeisbaar is. Daarnaast moeten de opgeslagen goederen fysiek onder u gehouden worden in een opslag of vrachtauto.