Wat kun je doen als een zieke werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie?

Werkgevers denken vaak dat ze machteloos zijn als een zieke werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie. In dit artikel leg ik uit wat u in deze situatie als werkgever kunt doen. Er is namelijk meer mogelijk dan u denkt.

De eerste stap: naar de bedrijfsarts

Het traject van de zieke werknemer begint met de ziekmelding van de werknemer. Als de werknemer zich ziekmeldt, heeft het geen zin om te zeggen dat u die ziekmelding niet accepteert.

De enige die op dat moment iets over de ziekte van de werknemer mag zeggen is de bedrijfsarts. U moet de werknemer dus zo snel mogelijk bij de bedrijfsarts laten komen.

Als de werknemer bij de bedrijfsarts is geweest, zijn er drie mogelijke situaties:

Situatie 1: de werknemer is ziek en niet in staat om passend werk te doen

De bedrijfsarts zegt dat de werknemer ziek is en vindt dat de werknemer geen mogelijkheden heeft om passend werk te doen. In deze situatie heeft u als werkgever geen re-integratieverplichting, maar bent u wel verplicht om gedurende maximaal twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen.

Situatie 2: de werknemer is ziek en wél in staat om passend werk te doen

Volgens de bedrijfsarts is de werknemer ziek, maar wel in staat om passend werk te verrichten. Deze situatie zorgt in de praktijk wel eens voor discussie. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer vindt dat hij niet in staat is om passend werk te doen.

In dat geval kan de werknemer een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Dat is een oordeel van een verzekeringsarts (van het UWV) over de vraag of de werknemer in staat is om passend werk te doen.

Als de werknemer geen deskundigenoordeel aanvraagt, kunt u het loon stoppen. Het is dan verstandig dat ook daadwerkelijk te doen. U moet de werknemer hierover wel van tevoren schriftelijk informeren.

Als de werknemer wel een deskundigenoordeel aanvraagt en de verzekeringsarts vindt dat de werknemer passend werk kan doen, moet de werknemer daaraan gehoor geven. Doet hij dat niet, dan kunt u het loon stoppen. Het is dan verstandig dat ook daadwerkelijk te doen. U moet de werknemer hierover wel van tevoren schriftelijk informeren.

Wanneer de verzekeringsarts een ander oordeel heeft dan de bedrijfsarts, heeft het oordeel van de verzekeringsarts voorrang boven dat van de bedrijfsarts.

Situatie 3: de werknemer is ziek of niet ziek, maar er is sprake van een arbeidsconflict

De bedrijfsarts vindt dat de werknemer ziek of niet ziek is, maar dat er sprake is van een arbeidsconflict.

Als de werknemer ziek is, geeft de bedrijfsarts niet alleen een advies over de re-integratie van de werknemer maar ook over acties die erop gericht zijn om het arbeidsgeschil op te lossen, bijvoorbeeld de inschakeling van een mediator.

Als de werknemer niet ziek is, kan de bedrijfsarts een zogeheten interventieperiode adviseren van maximaal twee weken. Er is alleen een interventieperiode als u als werkgever daarmee instemt. U moet namelijk het loon doorbetalen terwijl de werknemer niet werkt. Het doel van de interventieperiode is de betrokkenen afstand te laten nemen van het conflict, escalatie te voorkomen en ruimte te creëren voor het vinden van een oplossing. Tijdens de interventieperiode moet de werkgever met de werknemer in gesprek gaan om te proberen het conflict op te lossen.

Mediator

Het is vaak verstandig om het gesprek met de werknemer onder leiding van een mediator te laten plaatsvinden. Mocht het gesprek met de mediator niet tot een oplossing leiden, dan kunt u de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een verstoorde arbeidsrelatie. In plaats daarvan kunt u ook een beëindigingsovereenkomst met de werknemer sluiten.

Wat als de werknemer weigert om mee te werken aan zijn re-integratie?

Als uw werknemer weigert zijn re-integratieverplichtingen na te komen ondanks dat zijn loon is gestopt, kunt u hem dan ontslaan? Het antwoord op die vraag is ja.

In dit geval kunt u de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens verwijtbaar handelen. U moet dan wel met het ontbindingsverzoek een deskundigenoordeel van het UWV meesturen, waarin de verzekeringsarts verklaart dat de werknemer zijn re-integratieverplichting niet is nagekomen.

Advies nodig bij een re-integratietraject? Neem contact op

Heeft u ook te maken met een zieke werknemer die weigert mee te werken aan zijn re-integratie en wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn met betrekking tot het dienstverband van deze werknemer? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op met onze Arbeid expert

mr. drs. J.P. (Jeroen) Dikker

Advocaat

Expertise: Arbeid