Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

Bewindvoerder in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen

Op de afdeling WSNP werken twee bewindvoerders, Jolanda van Straaten en Monique Schuitemaker. Zij worden door de rechtbank regelmatig benoemd als bewindvoerder in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Als bewindvoerder houden zij toezicht op de naleving door de schuldenaar van de verplichtingen die uit de schuldsaneringsregeling voortvloeien: het beheer en vereffening van de boedel.

Telefonisch spreekuur

De bewindvoerders houden telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdag tussen 10.00 uur – 12.00 uur. Zij zijn dan bereikbaar op 023-5175150 (Jolanda van Straaten) of 023-5175160 (Monique Schuitemaker). Een vordering kunt u indienen via WSNPvordering@swdv.nl.

Privacyverklaring

De bewindvoerder vereffent de vermogensbestanddelen van de saniet ten behoeve van de schuldeisers. Sanieten kunnen zowel particulieren als ondernemers en/of ex-ondernemers zijn. Om dit traject uit te kunnen voeren, moet SWDV BV in het bezit zijn van verschillende typen gegevens van de saniet en deze  verwerken. Dit kunnen ook persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door ons, maar ook door andere partijen die door ons zijn ingeschakeld, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat wij met met de persoonsgegevens doen en hoe wij uw privacy beschermen, leest u in de privacyverklaring sanieten.

Neem contact op met onze expert

mw. J. (Jolanda) van Straaten

Bewindvoerder

Expertise: Schuldsanering