Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is een belangrijk onderdeel van het ondernemingsrecht. Het omvat het recht waarin staat vastgelegd onder welke omstandigheden en in welke mate een bestuurder privé aansprakelijk kan worden gehouden voor zijn handelingen.

Of een bestuurder aansprakelijk is wordt beoordeeld aan de hand van het criterium van ernstige verwijtbaarheid. Meestal zijn bedrijven aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen naar derden. Als een bestuurder privé aansprakelijk wordt gesteld, dan is er vaak sprake van wanbeleid of bijzondere omstandigheden.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Stel dat u crediteur bent van een failliet bedrijf dat niet meer kan betalen. In sommige gevallen is het dan mogelijk om de bestuurder aansprakelijk te stellen. Andersom is natuurlijk ook mogelijk. U bent bestuurder van een failliet bedrijf en de curator stelt u persoonlijk aansprakelijk. U kunt zich vast voorstellen dat dit grote financiële gevolgen heeft. We leggen het begrip bestuurdersaansprakelijkheid uit aan de hand van een aantal voorbeelden.

Aansprakelijk door wanbeleid

Een besloten vennootschap wil vastgoed ontwikkelen en koopt daarvoor onroerend goed. Omdat de besloten vennootschap net is opgericht, heeft het bedrijf zelf geen middelen. De bestuurder koopt  het onroerend goed alsnog, zonder daarvoor een financieringsvoorbehoud af te spreken met de verkopers.

Na verloop van tijd kan de besloten vennootschap haar betalingsverplichtingen niet meer nakomen en gaat failliet. Omdat de bestuurder tegen beter weten in is overgegaan tot koop, is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor de schade. Hij wist namelijk dat de besloten vennootschap niet de middelen had om het onroerend goed te kopen. Daarnaast was er ook geen bank bereid om te financieren.

Bijzondere omstandigheden

De curator van een failliete besloten vennootschap verwijt de bestuurder dat hij veel te lang is doorgegaan met de activiteiten, terwijl het bedrijf jarenlang verlies leed en stelt hem aansprakelijk. Onder bepaalde omstandigheden is de bestuurder toch niet persoonlijk aansprakelijk voor de schade, bijvoorbeeld als het overeind houden van het bedrijf eenvoudigweg niet lukt vanwege slechte economische omstandigheden, zoals de kredietcrisis.

Onbehoorlijk bestuur (wanbeleid)

Om bijzondere omstandigheden aannemelijk te maken, is het belangrijk dat de bestuurder een heldere administratie heeft bijgehouden. De curator krijgt dan namelijk een beter beeld van wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Daardoor kan de curator beter beoordelen of bijvoorbeeld de kredietcrisis werkelijk de oorzaak was van het faillissement. Het niet bijhouden van een deugdelijke administratie kan dus een belangrijke reden zijn dat de bestuurder toch aansprakelijk is voor de schade.

Het is belangrijk om te onthouden dat alle feiten en omstandigheden van belang zijn als het gaat om bestuurdersaansprakelijkheid. Elke gebeurtenis kan relevant zijn bij het bepalen van de aansprakelijkheid. Dit geldt zowel voor een bestuurder die aansprakelijk wordt gesteld door een crediteur als voor een curator die een bestuurder wil aanspreken. Bij het beoordelen van bestuurdersaansprakelijkheid moeten er antwoorden komen op vragen als:

  • Wat is er precies aan de hand?
  • Wat zijn de feiten en omstandigheden van dit geval?
  • Heeft het überhaupt zin om iemand aansprakelijk te stellen?

Als het antwoord op de laatste vraag nee is, win je misschien wel de procedure, maar blijf je uiteindelijk alsnog met lege handen achter.

Beoordelen van bestuurdersaansprakelijkheid

Om te bepalen of er mogelijk sprake is van bestuurdersaansprakelijk zou iemand zelf bovenstaande vragen kunnen beantwoorden. Bijvoorbeeld met behulp van het Kadaster of de Kamer van Koophandel.

Om de feiten en omstandigheden goed te duiden en te bepalen waar de kansen of risico’s liggen voor bestuurdersaansprakelijkheid, adviseren wij altijd om een advocaat in de arm te nemen.

Een belangrijke ontwikkeling binnen bestuurdersaansprakelijkheid is de recente wijziging in de Wet bestuur en toezicht die op 1 juli 2021 is ingegaan. Door deze wetswijziging kan een bestuurder van bijvoorbeeld een vereniging  eerder aansprakelijk worden gesteld dan voor deze wetswijziging. Deze aansprakelijkheid is meer in lijn komen te liggen met de eerder besproken voorbeelden voor bestuurders van een besloten vennootschap.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het adviseren van bestuurders, aandeelhouders en commissarissen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Hierbij gebruiken we de kennis en ervaring uit onze faillissementspraktijk waarin wij als curator optreden. Het komt regelmatig voor dat wij een bestuurder moeten aanspreken.

Bent u bestuurder van bijvoorbeeld een besloten vennootschap of een vereniging en heeft u advies nodig omdat een curator u persoonlijk aansprakelijk stelt? Of voelt u zich tekortgedaan door een bestuur van een besloten vennootschap, vereniging of stichting? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

mr. S.P.B. (Sebastiaan) van Leeuwen

Advocaat

Expertise: Ondernemen

Neem vrijblijvend contact met ons op

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.