Vastgoed

De vastgoed- en bouwsector omvat een breed spectrum van verschillende soorten opdrachtgevers. Onze vastgoedklanten houden zich bezig met aankoop en verkoop van onroerend goed, huur, gebruik en commerciële exploitatie van vastgoed, projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling, grondexploitatie en stedelijke herontwikkeling.

Specialistische kennis en ruime ervaring in het vastgoedrecht

Het team Vastgoed heeft tientallen jaren ervaring in de vastgoedsector en is gespecialiseerd in de diverse rechtsgebieden waarmee de sector te maken krijgt. U kunt dan ook bij ons terecht met al uw vragen over onder meer:

 • Bouwrecht/aanneming van werk
 • Koop, verkoop en levering
 • Huurrecht en pacht
 • Zakelijke rechten: appartementsrechten, erfdienstbaarheden, opstalrechten, erfpacht en gronduitgifte
 • Burenrecht
 • Contractenrecht: samenwerkingovereenkomsten en turnkey-overeenkomsten
 • Architecten-, ingenieurs- en andere adviseursrechten
 • Projectontwikkeling en PPS-constructies
 • Aanbestedingsrecht
 • Bestemmingsplannen en ogevingsvergunningen
 • Bodemverontreiniging
 • Wet voorkeursrecht gemeenten

Full-service

U kunt onze vastgoedadvocaten inschakelen als (juridische) sparringpartner. Wij verzorgen de juridische begeleiding van uw project, voeren de onderhandelingen voor u (of bespreken voorafgaand met u de strategie). Wij zorgen ervoor dat uw algemene voorwaarden en standaardcontracten juridisch up to date zijn. En komt u toch in een procedure terecht, dan kunt u rekenen op een gedegen plan van aanpak met een maximaal te behalen resultaat.
Via uw eigen contactpersoon kunt u niet alleen al uw vragen stellen over vastgoed, maar kunt u bijvoorbeeld ook snel terecht bij een van onze arbeidsrechtspecialisten voor een check op uw arbeidsvoorwaarden of advies over een voorgenomen ontslag.

Binnen onze expertise Vastgoed helpen wij u met de volgende rechtsgebieden
 • Bouwrecht
 • Contractenrecht
 • Huurrecht
 • Koop en Levering
 • Zakelijke rechten
 • Architectenrecht
 • Ingenieursrecht
 • Aanbestedingsrecht
 • Omgevingsrecht
 • Ruimtelijke ordening en milieu
 • Burenrecht
 • Permanente bewoning recreatiewoningen
 • Pachtrecht
 • Huurrecht
 • Burenrecht
 • UAV
 • UAV-GC
 • Raad van Arbitrage
 • Vertragingsschade
 • Boete
 • Aanneming van werk
 • Koop – levering
 • Huur en verhuur
 • Zakelijke rechten
 • Erfpacht
 • Opstal
 • Erfdienstbaarheden
 • DNR
 • Contracten
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Anterieure overeenkomst
 • Bestemmingsplan
 • Projectontwikkeling
 • Mandeligheid

Neem contact op met onze Vastgoed expert

mr. A. (Anna) Paternotte

Advocaat/bestuurder

Expertise: Vastgoed