Claims in het vervoer en verjaringstermijnen

Als vervoerder of opdrachtgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de korte verjaringstermijnen voor claims in het vervoer. Regelmatig komen wij in aanraking met bedrijven die zich onbewust zijn van de situatie, waardoor zij met lege handen achterblijven.

Voorkom dat u te laat bent om een claim te maken, ken uw recht en neem geen genoegen met uitstelgedrag van de tegenpartij. We leggen graag uit waar u rekening mee dient te houden.

Vorderingstermijn verstreken

Voor alle vervoerswijzen, met uitzondering van luchtvervoer, geldt een verjaringstermijn van slechts één jaar, omdat men disputen tussen partijen snel afgehandeld wil hebben. Als de vorderingstermijn verstreken is, dan is het niet meer mogelijk om een betaling van een vordering via de rechter af te dwingen.

De verjaringstermijn voor vorderingen van één jaar geldt van beide kanten: van de vervoerder tegen de afzender en andersom, bijvoorbeeld bij het weigeren van het betalen van een factuur.

Wanneer treedt de verjaringstermijn in?

De verjaringstermijn gaat in op de dag nadat de goederen zijn afgeleverd of is afgesproken om te leveren. Heeft u een vordering lopen tegen uw opdrachtgever en onderneemt u verder geen actie? Dan is de vorderingstermijn na slechts één jaar verstreken.

Voorkomen dat uw vordering verjaart

Er zijn drie mogelijkheden om te voorkomen dat uw vordering verjaart. U kunt uw vordering verlengen, schorsen of stuiten.

Verlengen

Het is mogelijk om de vordering te verlengen, mits u overeen kunt komen met de wederpartij. Zorg ervoor dat u de afspraak schriftelijk heeft vastgelegd.

Schorsen of stuiten

Als de wederpartij geen medewerking wil verlenen, dan is het mogelijk om de vordering te schorsen of stuiten.

Stuiten

Bij stuiting gaat de verjaringstermijn opnieuw in vanaf het moment van aanmaning. Stel dat een termijn van één jaar na zo’n acht maanden wordt gestuit, dan betekent dit dat er wederom een termijn van één jaar gaat lopen.

Schorsen

Bij schorsing gaat de termijn niet opnieuw in, maar wordt hij slechts onderbroken. Als de schorsing dus na acht maanden in zou gaan, dan zijn er bij een verjaringstermijn van één jaar nog slechts vier maanden over om de vordering bij de rechter in te dienen.

Wilt u een schorsing van de verjaringstermijn tot stand brengen? Dan dient de wederpartij schriftelijk aansprakelijk te worden gesteld. Dit kan ook per e-mail. Wel moet u aantoonbaar kunnen maken dat de wederpartij deze mail heeft ontvangen.

Om er zeker van te zijn dat u dit kunt aantonen, raden wij dan ook aan om de wederpartij zowel per brief als per e-mail op de hoogte te stellen. Het is tevens mogelijk om een deurwaarder in te schakelen. Door de brief aan de wederpartij door middel van een exploot te laten betekenen.

De aansprakelijkheidsstelling bij schorsing

In de aansprakelijkheidstelling dient duidelijk gecommuniceerd te worden dat de partij aansprakelijk wordt gesteld. Daarnaast moet helder worden wat de aanleiding tot de vordering was. Ook moet duidelijk zijn dat de e-mail of brief aanleiding zijn om de verjaring te schorsen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat uw vordering op een later moment nog wordt afgewezen.

In de aansprakelijkheidsstelling hoeft niet gecommuniceerd te worden wat de oorzaak is van de schade, waar de schade is opgelopen en om welk bedrag dit gaat.

De aansprakelijkheidsstelling bij stuiting

Wilt u de verjaringstermijn stuiten? Daarvoor gelden speciale regels in het Burgerlijk Wetboek. Een vordering tot schadevergoeding kan worden gestuit middels een schriftelijke aanmaning of mededeling. In de schriftelijke aanmaning of mededeling dient de schuldeiser ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voor te behouden (art 3:317 lid 1 BW).

Wanneer gaat de verjaringstermijn weer in?

Vanaf het moment dat de wederpartij op zijn beurt de vordering schriftelijk afwijst, begint de schorsings- of stuitingtermijn weer te lopen. Een vordering die schriftelijk is afgewezen, kan niet opnieuw worden geschorst met een nieuwe aansprakelijkstelling.

Het is dan zaak om binnen de resterende termijn naar de rechter te gaan. Het is dan niet mogelijk om u toch nog te beroepen op het stuiten van de verjaring. Wel is het mogelijk om de stuitingshandeling te herhalen. Dit is enkel onder het Nederlands recht mogelijk.

Procederen

Wijst de wederpartij de dagvaarding af? Dan is uw enige optie om op tijd een procedure te starten bij de rechter. Dit kunt u doen met het instellen van een dagvaarding op een aanvraag voor een arbitrage. De datum van dagvaarding is hierin bepalend.

Logistiek en expeditie

Voor logistiek en expeditie gelden andere termijnen. Vaak zijn deze nog korter dan de termijnen voor claims in het vervoer. In veel gevallen zijn hier de Fenex voorwaarden of de Logistieke Service Voorwaarden van toepassing.

Houd de verjaringsregeling goed in de gaten en onderneem tijdig actie

Om een wederpartij aansprakelijk te kunnen stellen is het belangrijk dat u de verjaringsregeling in de gaten houdt. Handel snel en neem op tijd contact op met de verzekeraar. Zorg dat u de verjaringstermijn schorst of stuit en leg dit goed vast.

De wederpartij moet op de hoogte gesteld worden van het feit dat u aanspraak maakt op deze regelingen en u dient te kunnen bewijzen dat de tegenpartij op de hoogte is gesteld. Ten slotte is het belangrijk dat u op de hoogte bent van berichten van de tegenpartij.

mr. R. (René) de Bondt

Advocaat

Expertise: ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, vervoerrecht & handelsrecht

Neem vrijblijvend contact met ons op

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.