Klachtenregeling

Als u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat. Alle gegronde klachten nemen wij mee in de evaluatie van ons kantoor om herhaling te voorkomen

SWDV Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie vragen wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor ook wenden tot mr. A. Paternotte van ons kantoor. Zij zal de klacht voorleggen aan de betrokken klachtenfunctionaris. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze klachtenregeling.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijk reactie op uw klacht tegemoet zien.

Klachtenregeling SWDV