mr. G.M. (Gijsbert) Pierik

Advocaat

Expertises:
 • Vastgoed
 • Bestuursrecht
 • Overheid

In het kort

 • Inventief, duidelijk, helder en benaderbaar
 • Praktische aanpak en gevoel voor (politieke) verhoudingen
 • Grotius opleiding Algemeen bestuursrecht

Stel direct uw vraag aan Gijsbert over vastgoed.

Meer over Gijsbert Pierik

Gijsbert Pierik is gespecialiseerd in het (ruimtelijk) bestuursrecht en het vastgoedrecht. Juist deze combinatie maakt dat hij overheden, ondernemers en particulieren kan adviseren over bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aspecten van een bepaald vraagstuk. Naast een concreet en helder advies, procedeert Gijsbert, als het nodig is, zowel bij de bestuursrechter als de civiele rechter. Gijsbert stelt daarbij altijd het belang van zijn cliënten voorop; hij plaatst een juridisch vraagstuk dan ook in een breder perspectief, zodat het maximale resultaat voor zijn cliënten kan worden behaald.

Werkgebieden

 • Algemeen bestuursrecht
 • Omgevingsrecht
 • Handhaving
 • (On)Rechtmatige overheidsdaad (waaronder planschade)
 • Koop en verkoop onroerend goed
 • Zakelijke rechten (waaronder erfpacht, erfdienstbaarheden en verjaring)
 • Gebiedsontwikkeling
 • Anterieure overeenkomsten
 • Ondermijning en openbare orde

Rechtgebiedenregister

Gijsbert Pierik heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Omgevingsrecht en bestuursrecht

Deze registratie verplicht Gijsbert Pierik elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Gijsbert is lid van de volgende (beroeps)verenigingen

Op vrijwel ieder rechtsgebied hebben advocaten zich verenigd in eigen specialisatie- of beroepsverenigingen. Via deze verenigingen blijven de advocaten van SWDV op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dat rechtsgebied, volgen zij cursussen en delen zij knowhow om ervoor te zorgen dat zij hun specialistische kennis ten volle voor u kunnen blijven inzetten. Klik op de onderstaande logo's voor meer informatie:

Onderstaande artikelen zijn geschreven door Gijsbert

Onze advocaten delen hun visie, geven tips en houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de voor u belangrijke rechtsgebieden.