mr. C.A. (Keetje) IJff

Advocaat

Expertises:
  • Familie- en Erfrecht voor ondernemers

In het kort

  • Staat graag in contact met ondernemers
  • Is naast advocaat ook mediator
  • Spreekt vloeiend Engels en Italiaans

Stel direct uw vraag aan Keetje over familie- en erfrecht voor ondernemers.

Meer over Keetje IJff

SWDV Advocaten werkt samen met Keetje IJff, specialist in familierecht- en erfrecht. Keetje wordt ingeschakeld voor onze klanten in het kader van familierecht voor ondernemers. Denk daarbij aan een eigenaar van een bedrijf die gaat scheiden of bijvoorbeeld de erfopvolging binnen het familiebedrijf. Zij weet uit jarenlange ervaring dat het, zeker bij een familiebedrijf belangrijk is om de – vaak in goed overleg – gemaakte afspraken helder schriftelijk vast te leggen. Zij ziet het liefst de advocaat als trusted advisor voor het familiebedrijf. Voor een ondernemer is het belangrijk dat de echtscheiding wordt begeleid door een advocaat die gespecialiseerd is in het familierecht. Vaak zal er sprake zijn van huwelijksvoorwaarden en de afwikkeling daarvan kan behoorlijk gecompliceerd zijn. Ook aspecten die verband houden met de (waardering van de) onderneming vereisen specialistische kennis. Als er kinderen in het spel zijn is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt die worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Wanneer beide partijen ervoor kiezen om in overleg tot een oplossing te komen kan Keetje als mediator optreden en kan op die manier de gang naar de rechtbank worden voorkomen. Ook als het gaat om de afwikkeling van een erfenis kan via mediation een voor alle erfgenamen acceptabele oplossing worden bereikt. Het alternatief is een vaak kostbare procedure (bijvoorbeeld over de uitleg van een testament) waardoor de familieverhoudingen flink verstoord kunnen raken. Keetje IJff is niet formeel aan SWDV Advocaten verbonden en werkt op basis van opdracht. Verder werken wij indien nodig samen met gespecialiseerde notarissen, fiscalisten en andere (financieel) deskundigen. Wij maken een compleet en sluitend plan voor de aanpak van uw echtscheiding en brengen de invloed daarvan op uw onderneming helder in kaart. In het geval er een procedure volgt, bent u daarop voorbereid en komen we goed beslagen ten ijs.

Werkgebieden

  • Personen- en familierecht
  • Erfrecht

Rechtgebiedenregister

Keetje IJff heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en Familierecht (echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, collaborative divorce, mediation)
  • Erfrecht

Deze registratie verplicht Keetje IJff elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Keetje is lid van de volgende (beroeps)verenigingen

Op vrijwel ieder rechtsgebied hebben advocaten zich verenigd in eigen specialisatie- of beroepsverenigingen. Via deze verenigingen blijven de advocaten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dat rechtsgebied, volgen zij cursussen en delen zij knowhow om ervoor te zorgen dat zij hun specialistische kennis ten volle voor u kunnen blijven inzetten. Klik op de onderstaande logo's voor meer informatie: