Commissie van schuldeisers in faillissement

Een faillissement is bedoeld om het vermogen van de failliet te verdelen onder diens schuldeisers. Rond faillissementen wordt er regelmatig geklaagd over het gebrek aan positie en de beperkte rol van de (gezamenlijke) schuldeiser. Artikel 74 lid 1 Faillissementswet ziet op de benoeming van een schuldeiserscommissie. Zo’n commissie kan een grotere rol spelen in en een […]

Lees verder

Inhoudsopgave

  1. Wanneer benoemt de rechtbank een crediteurencommissie?
  2. De rol van de commissie
  3. Verzoek tot instellen van een commissie

Een faillissement is bedoeld om het vermogen van de failliet te verdelen onder diens schuldeisers. Rond faillissementen wordt er regelmatig geklaagd over het gebrek aan positie en de beperkte rol van de (gezamenlijke) schuldeiser. Artikel 74 lid 1 Faillissementswet ziet op de benoeming van een schuldeiserscommissie. Zo’n commissie kan een grotere rol spelen in en een betere positie betekenen voor de schuldeisers in het faillissement.[1]

Wanneer benoemt de rechtbank een crediteurencommissie?

De rechtbank kan bij de faillietverklaring of op een later moment een voorlopige commissie uit de schuldeisers benoemen, indien ‘de belangrijkheid of de aard des boedels‘ daar een aanleiding voor geeft. Bij de verificatievergadering kan de rechter-commissaris een definitieve commissie van schuldeisers benoemen.

Als de vergadering van schuldeisers een crediteurencommissie verlangt, dan is de rechter-commissaris verplicht tot benoeming. Voor een definitieve benoeming is de aanwezigheid van een voorlopige commissie niet vereist.

Heeft u vragen of heeft u advies nodig?

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze ondernemingsadvocaat Sebastiaan van Leeuwen. Of maak een belafspraak.

De rol van de commissie

De commissie van schuldeisers heeft jegens de curator een recht op informatie (ingevolge artikel 76 Faillissementswet). Bovendien dient de curator in belangrijke gevallen het advies van de commissie in te winnen (art. 78 Faillissementswet). Als voorbeeld kan daarbij gedacht worden aan het al dan niet voortzetten van het bedrijf van de gefailleerde. Verschillen de curator en de commissie van mening, dan kan de commissie de rechter-commissaris vragen om een beslissing te nemen (art. 79 Fw.).

Verzoek tot instellen van een commissie

Iedere belanghebbende kan een verzoek doen tot het instellen van een commissie. De rechtbank bepaalt of er een commissie komt en wie daarvan lid zijn. Als er qua geld sprake is van een boedel van een zekere omvang c.q. voldoende belang voor de schuldeisers, dan zal een verzoek in de regel toegewezen worden.

In de praktijk wordt niet vaak gebruik gemaakt van de bevoegdheid om een commissie van schuldeisers te laten benoemen in faillissementen. De vraag is of dat terecht is, want het geeft de schuldeisers een sterkere positie ten opzichte van de curator.

Van belang is of uw onderneming of organisatie tot een van de belangrijkste schuldeisers in een (groot) faillissement behoort en duidelijke en voortdurende belangen heeft. In dat geval is het de moeite waard om te overwegen u te laten vertegenwoordigen in een commissie van schuldeisers en daartoe een verzoek te laten doen. Dit biedt een mogelijkheid om uw belangen beter te waarborgen.

Vragen over de commissie van schuldeisers, curatoren of faillissementen? Bel of mail Sebastiaan van Leeuwen.

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises. Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises.