Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: meer eisen in belang van de schuldeisers

Turboliquidatie is een regeling waarbij rechtspersonen snel en eenvoudig kunnen worden ontbonden en beëindigd. De verwachting is dat een aanzienlijk aantal ondernemers die getroffen zijn door de gevolgen van het Covid-19 virus op korte termijn, mede door het stop zetten van allerlei regelingen zoals NOW, hun bedrijf willen beëindigen door middel van turboliquidatie. De nieuwe […]

Lees verder

Inhoudsopgave

  1. Nieuwe eisen
  2. Sancties
  3. Vragen?

Turboliquidatie is een regeling waarbij rechtspersonen snel en eenvoudig kunnen worden ontbonden en beëindigd. De verwachting is dat een aanzienlijk aantal ondernemers die getroffen zijn door de gevolgen van het Covid-19 virus op korte termijn, mede door het stop zetten van allerlei regelingen zoals NOW, hun bedrijf willen beëindigen door middel van turboliquidatie.

De nieuwe regeling beschermt volgens de overheid beter de positie van de schuldeisers, vergroot de transparantie en beoogt  misbruik tegen te gaan. De overheid hoopt tevens dat de regeling toegankelijker wordt voor ondernemers om toe te passen.

Nieuwe eisen

Er volgt een verplichting voor het bestuur om binnen 10 werkdagen na het besluit tot ontbinding  financiële verantwoording af te leggen. Dit dient te gebeuren door middel van het deponeren van onder andere de volgende stukken bij de Kamer van Koophandel:

  • balans en staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden;
  • een schriftelijke opgave van redenen voor het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding;
  • een slotuitdelingslijst (als vóór de ontbinding schuldeisers zijn voldaan);
  • de jaarrekening van eerdere jaren.

Voorts is nieuw dat schuldeisers na deponering van voormelde stukken hierover (onverwijld) dienen te worden bericht.

Heeft u vragen of heeft u advies nodig?

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze insolventieadvocaat Bert van Apeldoorn. Of maak een belafspraak.

Sancties

Het niet naleven van de deponeringsverplichting wordt strafbaar gesteld in de Wet op de Economische Delicten.

Tevens geeft deze tijdelijke wet de mogelijkheid om bestuurders een verbod op te leggen om gedurende maximaal vijf  jaar de functie van bestuurder uit te oefenen.

Het is nog onduidelijk wanneer de wet wordt voorgelegd aan de Kamer. De bedoeling was dat dit nog dit jaar zou plaatsvinden.

De wet zal twee jaar gaan gelden en vermoedelijk zal deze duur kunnen worden verlengd.

Vragen?

Wilt u meer weten over wat SWDV voor u kan betekenen op het gebied van ondernemingsrecht? Bekijk dan deze pagina. Of neem gerust contact op met Bert van Apeldoorn.

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises. Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises.