Turboliquidatie of eigen faillissement

De Hoge Raad heeft op 18 december 2015 pre judiciële vragen beantwoord over de keuze voor een turboliquidatie in plaats van het aanvragen van een eigen faillissement. De Hoge Raad bevestigt de conclusie van mijn eerdere artikel op onze website over dit onderwerp, toen naar aanleiding van het vonnis van de Rechtbank Rotterdam van 20 […]

Lees verder

Inhoudsopgave

  1. Ontbinding van de vennootschap
  2. In verzet tegen faillietverklaring

De Hoge Raad heeft op 18 december 2015 pre judiciële vragen beantwoord over de keuze voor een turboliquidatie in plaats van het aanvragen van een eigen faillissement. De Hoge Raad bevestigt de conclusie van mijn eerdere artikel op onze website over dit onderwerp, toen naar aanleiding van het vonnis van de Rechtbank Rotterdam van 20 maart 2014. De keuze tussen liquidatie of het eigen faillissement van een besloten vennootschap wordt bepaald door de (te verwachten) aanwezigheid van enig actief.

Ontbinding van de vennootschap

Zoals in het eerdere artikel al is aangegeven heeft een B.V. met een negatief vermogen de keuze tussen het aanvragen van het eigen faillissement of het ontbinden van de vennootschap. Samengevat:

  • Als er baten zijn moet vereffening volgen
  • Als vervolgens blijkt dat er onvoldoende baten zijn, moet aangifte gedaan worden van het faillissement, tenzij de schuldeisers instemmen met het voortzetten van de vereffening buiten faillissement
  • Als er geen baten zijn op het moment van ontbinding, houdt de rechtspersoon op te bestaan.

Heeft u vragen of heeft u advies nodig?

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze ondernemingsadvocaat Sebastiaan van Leeuwen. Of maak een belafspraak.

In verzet tegen faillietverklaring

De Hoge Raad oordeelt dat indien een rechtspersoon op eigen aangifte failliet is verklaard de curator als belanghebbende in verzet kan komen tegen de faillietverklaring. De curator neemt dan het standpunt in dat de boedel (nagenoeg) geen baten bevat en baten ook niet te verkrijgen of anderszins te verwachten zijn. Er is dus sprake van een boedel die (nagenoeg) geen activa omvat en geen enkele aanleiding om te verwachten dat er toch activa (geld of goederen) wordt gegenereerd voor de boedel. Als het bijvoorbeeld de verwachting is dat met toepassing van het inroepen van de Pauliana of het aansprakelijk stellen van de bestuurders er toch actief in de boedel komt, is er geen reden voor verzet.

In dit geval moet (het bestuur van) de rechtspersoon echter de weg van de liquidatie zoals bepaald is in artikel 2:19 Burgerlijk Wetboek volgen.

De curator moet wel onderzoek instellen naar de aanwezigheid van enig vermogen van de schuldenaar en het resultaat van dat onderzoek beschikbaar hebben op het moment dat hij verzet instelt.

Als er geen baten zijn en het eigen faillissement is aangevraagd, dan kan de curator dus met succes in verzet komen. Uiteraard mag er door de bestuurder / de aandeelhouders niet toegewerkt zijn naar een lege B.V.

Vragen over vereffening, faillissement of turboliquidatie? Sebastiaan van Leeuwen helpt u graag.

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises. Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises.