Advies aan gemeente openbaar?

Verzoek tot openbaarmaking advies advocaat aan gemeente ook in hoger beroep afgewezen (Wet Openbaarheid van Bestuur) Op 14 mei 2014 heeft de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State het verzoek om openbaarmaking van een advies aan de gemeente Groningen van haar advocaat, afgewezen. De gemeente wil de raamprostitutie in Groningen beëindigen. Het advies van […]

Lees verder

Inhoudsopgave

  1. Verzoek tot openbaarmaking advies advocaat aan gemeente ook in hoger beroep afgewezen (Wet Openbaarheid van Bestuur)
  2. Advies advocaat valt onder de geheimhouding

Verzoek tot openbaarmaking advies advocaat aan gemeente ook in hoger beroep afgewezen (Wet Openbaarheid van Bestuur)

Op 14 mei 2014 heeft de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State het verzoek om openbaarmaking van een advies aan de gemeente Groningen van haar advocaat, afgewezen.

De gemeente wil de raamprostitutie in Groningen beëindigen. Het advies van haar advocaat bevat opvattingen en conclusies over het risico dat de gemeente schadevergoeding zal moeten betalen aan eigenaren en exploitanten van de panden.

De Afdeling overwoog, kort gezegd, het volgende:

  • Het advies is bestemd voor intern beraad en bevat persoonlijke beleidsopvattingen zoals bedoeld in artikel 11 eerste lid van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Het advies is daardoor uitgezonderd van het beginsel van openbaarheid.
  • De objectieve gegevens die in het advies zijn opgenomen zijn zo nauw verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen, dat het niet mogelijk is deze van elkaar te scheiden.
  • Het advies in zijn geheel moet worden aangemerkt als een “uitwisseling van informatie tussen een advocaat en een bestuursorgaan teneinde het bestuursorgaan in staat te stellen een standpunt in te nemen over een bestuurlijke aangelegenheid” Dit wordt niet anders doordat het college in openbare raadsstukken enkele zinnen uit de conclusie van het advies heeft geciteerd. Het vertrouwelijke karakter van het advies als geheel is hierdoor niet prijsgegeven.

Heeft u vragen of heeft u advies nodig?

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze overheidsadvocaat  Gijsbert Pierik. Of maak een belafspraak.

Advies advocaat valt onder de geheimhouding

De uitspraak van de Afdeling bevestigt dat een advies van een (externe) advocaat aan een bestuursorgaan moet worden aangemerkt als opgesteld ten behoeve van intern beraad. Het gehele advies valt onder de geheimhouding, ook de feitelijke onderdelen ervan. Opmerkelijk is dat het college in openbare documenten heeft geciteerd uit de conclusies van het advies. Dit neemt het vertrouwelijke karakter van het advies als geheel echter niet weg, aldus de Afdeling.

Heeft u vragen over de Wet openbaarheid van bestuur? Wilt u een verzoek tot openbaarmaking bij de gemeente indienen of in bezwaar/beroep gaan tegen het besluit tot afwijzing daarvan? Neem contact op met Gijsbert Pierik.

Vindplaats: ECLI:NL:RVS:2014:1708

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises. Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises.