Wob verzoek is ook verzoek opheffing geheimhouding

De gemeenteraad kan omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de raad worden overgelegd geheimhouding opleggen. Belanghebbende bij Wob verzoeken Bij uitspraak van 26 oktober 2005 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat het opleggen van geheimhouding een besluit in de zin […]

Lees verder

Inhoudsopgave

  1. Belanghebbende bij Wob verzoeken
  2. Wob verzoek is ook verzoek tot opheffing geheimhouding

De gemeenteraad kan omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de raad worden overgelegd geheimhouding opleggen.

Belanghebbende bij Wob verzoeken

Bij uitspraak van 26 oktober 2005 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat het opleggen van geheimhouding een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb is, waartegen slechts belanghebbenden kunnen opkomen. Daarbij sluit de Afdeling niet uit dat, behalve gemeenteraadsleden en anderen op wie de geheimhoudingsplicht is komen te rusten, er personen zijn, die een zodanige betrokkenheid kunnen hebben bij de stukken ten aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd, dat zij door de geheimhouding rechtstreeks in hun belangen worden geraakt (ABRvS 26 oktober 2005, LJN AE7453).

Heeft u vragen of heeft u advies nodig?

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze overheidsadvocaat Gijsbert Pierik. Of maak een belafspraak.

Wob verzoek is ook verzoek tot opheffing geheimhouding

De Afdeling heeft  in haar uitspraak van 23 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3140) geoordeeld dat de indiener van een verzoek om openbaarmaking van documenten waarvan geheimhouding is opgelegd, als belanghebbende in deze zin moet worden aangemerkt.

De Afdeling overweegt in haar uitspraak verder dat een verzoek om openbaarmaking van documenten waarvan geheimhouding is opgelegd, altijd ook moet worden opgevat als verzoek om opheffing van die geheimhouding. Dit betekent dat de indiener van het verzoek zowel belanghebbende is bij het besluit op het verzoek om openbaarmaking als bij het besluit op het verzoek om opheffing van de geheimhouding en dat de gemeente een Wob verzoek niet meer kan afwijzen op grond van het feit dat er geheimhouding is opgelegd.

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises. Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises.