Christian Hartsuiker

mr. C.H. (Christian) Hartsuiker

Advocaat/bestuurder

Expertise: Insolventie & ondernemingsrecht

“If you’re going through hell, keep going.” (Winston Churchill)

Christian Hartsuiker is curator en advocaat voor ondernemers. Hij heeft ruime ervaring met de afwikkeling van complexe faillissementen, alles wat daarmee in het ondernemingsrecht samenhangt en overnames. Christian zit in het bestuur van kantoor en leidt de unit Insolventies.

Werkgebieden

  • Faillissementen
  • Ondernemingsrecht
  • Overnames

Christian in het kort

  • Creatief
  • Ondernemend
  • Vasthoudend
  • Grotius Insolventierecht

Rechtsgebiedenregister

Christan Hartsuiker heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht (faillissement, surseance van betaling, WSNP)
  • Ondernemingsrecht (bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames)

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Blogartikelen van mr. C.H. (Christian) Hartsuiker