Dolf van Gaalen

mr. Dolf van Gaalen

Advocaat

Expertise: Ondernemingsrecht / Contractenrecht / Procesrecht

“Ondernemend en doelgericht. Voor en met de cliënt.’’

Dolf heeft ruime ervaring in het civiele en ondernemingsrecht opgedaan. Eerst in de algemene praktijk in Vlissingen, vervolgens in Aalsmeer tussen de bloemenhandelaren en daarna op Schiphol- Rijk in een ondernemingsgerichte praktijk. Hierbij adviseert en waar nodig procedeert hij voor zijn cliënten. De nadruk ligt op incasso-zaken, handelsrecht, herstructureringen (relatie met Banken) en geschillen tussen vennoten en aandeelhouders.

Werkgebieden

  • Ondernemingsrecht
  • Contractenrecht
  • Bankrecht
  • Incasso en Procedures

Dolf in het kort

  • Toegewijd
  • Volhardend
  • Generalistisch

Rechtsgebiedenregister

Dolf van Gaalen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Burgerlijk recht
  • Beslag en Executierecht
  • Verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Publicaties van Dolf van Gaalen