Ernst Seunke

mr. E.F. (Ernst) Seunke

Advocaat

Expertise: Arbeidsrecht, Contractenrecht,Ondernemingsrecht en de Algemene praktijk

“Een ingewikkelde zaak oplossen maakt mijn dag goed.”

SWDV Advocaten werkt samen met Ernst Seunke, specialist in Arbeidsrecht, Contractenrecht, Ondernemingsrecht en de Algemene Praktijk. Ernst is een zeer ervaren allround advocaat die uiteraard lid is van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een praktijk die diep geworteld is in de regio Haarlem en in zijn geboortestad Amsterdam. Hij staat al vele tientallen jaren vooral grote en kleine ondernemers bij in arbeidszaken, bij het opstellen van contracten, bij incassoprocedures, bij vragen over (bestuurlijke aspecten van) Ondernemingsrecht e.d.

Als competitief ingestelde advocaat procedeert hij scherp. Hij koppelt een breed inzicht in het juridisch speelveld aan een zeer gedegen voorbereiding, al tientallen jaren leidend tot een grote schare vaste cliënten.

Ernst Seunke is niet formeel als medewerker of als partner aan SWDV Advocaten verbonden. Hij oefent de praktijk uit onder zijn eigen naam Advocatenkantoor Ultimo B.V., maar hij handelt mede onder de naam SWDV Advocaten. Uiteraard werken Ernst en de advocaten van SWDV Advocaten nauw met elkaar samen en “sparren” ze dagelijks met elkaar.

Als Ernst afwezig is, wordt zijn praktijk waargenomen door advocaten van SWDV Advocaten. Advocatenkantoor Ultimo B.V. en SWDV Advocaten zijn over en weer niet aansprakelijk voor elkaars zakelijke activiteiten in de advocatenpraktijk. Ernst Seunke handelt voor eigen rekening en risico onder de naam Advocatenkantoor Ultimo B.V. en heeft een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij AIG Europe SA die aan de eisen van de Orde van advocaten voldoet.

Advocatenkantoor Ultimo B.V. kan geen derdengelden ontvangen, omdat Advocatenkantoor Ultimo B.V. geen Stichting Derdengelden ter beschikking heeft.

Werkgebieden

  • Arbeidsrecht
  • Contractenrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Algemene praktijk

Gegevens Advocatenkantoor Ultimo B.V.

Rechtsgebiedenregister

Ernst Seunke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene rechtspraktijk (burgerlijk recht)

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.