Keetje IJff

mr. C.A. (Keetje) IJff

Advocaat

Expertise: Scheiden & erven voor ondernemers

“Het familiebedrijf heeft een bijzondere dynamiek. Nergens anders is er meer hart voor de zaak.”

SWDV Advocaten werkt samen met Keetje IJff, specialist in familierecht- en erfrecht. Keetje wordt ingeschakeld voor onze klanten in het kader van familierecht voor ondernemers. Denk daarbij aan een eigenaar van een bedrijf die gaat scheiden of bijvoorbeeld de erfopvolging binnen het familiebedrijf. Zij weet uit jarenlange ervaring dat het, zeker bij een familiebedrijf belangrijk is om de – vaak in onder goed overleg – gemaakte afspraken helder schriftelijk vast te leggen. Zij ziet het liefst de advocaat als trusted advisor voor het familiebedrijf.

Voor een ondernemer is het belangrijk dat de echtscheiding wordt begeleid door een advocaat die gespecialiseerd is in het familierecht. Vaak zal er sprake zijn van huwelijksvoorwaarden en de afwikkeling daarvan kan behoorlijk gecompliceerd zijn. Ook de aspecten die verband houden met de (waardering van de) onderneming vereisen specialistische kennis.

Als er kinderen in het spel zijn is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt die worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Wanneer beide partijen ervoor kiezen om in overleg tot een oplossing te komen kan Keetje als mediator optreden en kan op die manier de gang naar de rechtbank worden voorkomen. Ook als het gaat om de afwikkeling van een erfenis kan via mediation een voor alle erfgenamen acceptabele oplossing worden bereikt. Het alternatief is een vaak kostbare procedure (bijvoorbeeld over de uitleg van een testament) waardoor de familieverhoudingen flink verstoord kunnen raken.

Keetje IJff is niet formeel aan SWDV Advocaten verbonden en werkt op basis van opdracht. Verder werken wij indien nodig samen met gespecialiseerde notarissen, fiscalisten en andere (financieel) deskundigen. Wij maken een compleet en sluitend plan voor de aanpak van uw echtscheiding en brengen de invloed daarvan op uw onderneming helder in kaart. In het geval er een rechtszaak moet volgen, bent u daarop voorbereid en komen we goed beslagen ten ijs.

Werkgebieden

  • Personen- en familierecht
  • Erfrecht

Keetje in het kort

  • Staat graag in contact met ondernemers
  • Is naast advocaat ook mediator
  • Spreekt vloeiend Engels en Italiaans

Rechtsgebiedenregister

Keetje IJff heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en Familierecht (echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, collaborative divorce, mediation)
  • Erfrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.