Monique Brink

mr. M.M. (Monique) Brink

Advocaat

Expertise: Arbeid & onderwijs

“Samen met een sterk team problemen oplossen en zo de klant optimaal bedienen, geeft mij energie.”

Monique Brink adviseert en procedeert op vrijwel alle terreinen van het arbeidsrecht. Zij richt zich vooral op onderwijsrecht (PO, VO, MBO en voornamelijk muziekonderwijs) en collectief en individueel ontslagrecht. Daarnaast heeft Monique veel ervaring in het ambtenarenrecht.

Naast haar algemene arbeidsrechtpraktijk heeft Monique Brink speciale interesse in het sociale zekerheidsrecht. Zij heeft uitgebreide kennis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet. Ook met vragen over mediation kunt u bij Monique Brink terecht.

Monique Brink is per 1 mei 2015 Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Noord-Holland. Daarnaast is zij sinds 2015 vice voorzitter college van beroep SKJ (jeugdzorg) en vanaf 2013 werkvelddeskundige aan de HvU. Per 1 april 2018 is Monique Brink, in combinatie met Jan Frederik Schnitzler (deken in Den Bosch), voorzitter van het landelijk dekenberaad.

Door de combinatie van haar jarenlange ervaring in de advocatuur, haar maatschappelijke betrokkenheid en diverse nevenfuncties, kijkt Monique altijd vanuit verschillende invalshoeken naar een zaak. Dat komt de klant ten goede.

Werkgebieden

 • Socialezekerheidsrecht
 • Tuchtrecht
 • Onderwijs/ambtenarenrecht
 • Arbeidsrecht
 • Bemiddeling

Monique in het kort

 • Doelgericht
 • Praktisch
 • Specialisatieopleiding Intervisie en Coaching (vu)
 • Mediationopleiding (Dialogue)

Rechtsgebiedenregister

Monique Brink heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk, bestuursrecht
 • Tuchtrecht, advocatentuchtrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.