Monique Schuitemaker

mr. M. (Monique) Schuitemaker

Bewindvoerder WSNP

Expertise: schuldsanering en schuldhulpverlening

“Als bewindvoerder moet je praktisch ingesteld zijn.”

Monique Schuitemaker werkt op de afdeling WSNP. Zij wordt door de rechtbank regelmatig benoemd als bewindvoerder in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Als bewindvoerder houdt zij toezicht op de naleving door de schuldenaar van de verplichtingen die uit de schuldsaneringsregeling voortvloeien: het beheer en vereffening van de boedel.

Ook kan zij u begeleiden bij het tot stand komen van een buitengerechtelijk akkoord, een minnelijke schuldregeling of de aanvraag tot de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen).

De bewindvoerders houden telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdag tussen 10.00 uur – 12.00 uur. Monique Schuitemaker is dan bereikbaar op 023-5175160. Een vordering kunt u indienen via WSNPvordering@swdv.nl.

Monique in het kort

  • Accuraat
  • Praktisch ingesteld
  • Op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving
  • Opleiding Leergang WSNP (OSR)