Suzanne van Thoor

mr. S.E.H. (Suzanne) van Thoor

Advocaat

Expertise: Onderwijs, arbeids-/ambtenarenrecht & algemeen bestuursrecht

“Het leuke van een onderwijsrechtpraktijk is de variatie in soort zaken en klanten, geen dag is hetzelfde.”

Suzanne van Thoor staat in haar onderwijspraktijk veel onderwijsinstellingen bij (primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroeps-, en hoger beroepsonderwijs) in allerlei mogelijke procedures. Bijvoorbeeld op het gebied van rechtspositie, onderwijshuisvesting, medezeggenschap of bekostiging, maar ook toelating en verwijdering van leerlingen.

Daarnaast is Suzanne ook actief betrokken bij de arbeidsrechtspraktijk en de overheidspraktijk van SWDV. Door de verscheidenheid aan klanten kan Suzanne vanuit verschillende perspectieven naar een zaak kijken. Dat biedt veel mogelijkheden om tot oplossingen te komen.

Werkgebieden

  • Onderwijsrecht
  • Ambtenarenrecht
  • Algemeen bestuursrecht
  • Arbeidsrecht

 

Suzanne in het kort

  • Flexibel
  • Betrokken
  • Zoekt de balans tussen de wens van de klant en de mogelijkheden van het recht
  • Redactie van School & Wet

Rechtsgebiedenregister

Suzanne van Thoor heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Blogartikelen van mr. S.E.H. (Suzanne) van Thoor