Vincent Audiffred

mr. V.C. (Vincent) Audiffred

Advocaat

Expertise: Contracten, onderhandelen & procederen

“Doelgericht”

Sinds 2004 adviseert en procedeert Vincent Audiffred voor ondernemers, waaronder technische bedrijven en bedrijven in de bloembollen- en vaste plantenbranche. Vincent heeft ruime ervaring in het contractenrecht en heeft onder meer de Grotius specialisatieopleiding nationaal en internationaal contracteren cum laude behaald. Hij laat bij de aanpak van een zaak zakelijke overwegingen prevaleren. Dat kan betekenen dat hij bijvoorbeeld afraadt om te procederen wanneer blijkt dat er te weinig mogelijkheden zijn om een vonnis te kunnen incasseren.

Werkgebieden

 • Opstellen/onderhandelen contracten
 • Incasseren geldvorderingen
 • Civiel vastgoed
 • Bloembollenhandel (het Scheidsgerecht)
 • Kwekersrecht
 • Auteursrecht, Merken, Modellen en Handelsnamen

Vincent in het kort

 • Sparren
 • Zakelijk
 • Technisch
 • Praktisch

Rechtsgebiedenregister

Vincent Audiffred heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk (burgerlijk recht)
 • Burgerlijk procesrecht
 • Verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Publicaties van Vincent Audiffred

 • ‘Ook “verzwegen” echtgenote kan borgtochtovereenkomst vernietigen’, Jurisprudentie Onderneming & Recht 23-01-2021, afl. 1, noot bij vonnis kantonrechter rechtbank Limburg, 7 oktober 2020 (ECLI:NL:RBLIM:2020:7564).

mr. V.C. (Vincent) Audiffred