Exploitatieverplichting niet nagekomen, boete niet verschuldigd

Huuropzegging en exploitatiestop Huurder exploiteert een apotheek in het gehuurde. Zij zegt de huurovereenkomst op en stopt 15 maanden vóór het einde van de huur reeds met de exploitatie van de apotheek, omdat die exploitatie volgens huurder zwaar verliesgevend is. Kan verhuurder vanwege het niet nakomen van de exploitatieverplichting aanspraak maken op de contractuele boete, […]

Lees verder

Inhoudsopgave

  1. Huuropzegging en exploitatiestop
  2. Contractuele boete onaanvaardbaar
  3. Huurders moeten goede afweging maken

Huuropzegging en exploitatiestop

Huurder exploiteert een apotheek in het gehuurde. Zij zegt de huurovereenkomst op en stopt 15 maanden vóór het einde van de huur reeds met de exploitatie van de apotheek, omdat die exploitatie volgens huurder zwaar verliesgevend is. Kan verhuurder vanwege het niet nakomen van de exploitatieverplichting aanspraak maken op de contractuele boete, of is dat gelet op de verliesgevende exploitatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

Contractuele boete onaanvaardbaar

Katja Loggen is advocaat bij SWDV Advocaten en redacteur voor het tijdschrift Huurrecht. In dit artikel bespreekt zij de uitspraak van het Hof Den Bosch van 12 september 2023. In dit geval oordeelde het hof conform de vaste lijn in de rechtspraak dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om een huurder aan de exploitatieverplichting te houden als de huurder structureel verlies maakt door de exploitatie.

Huurders moeten goede afweging maken

Katja concludeert dat een huurder, ook al is hij niet verplicht om de boetes te betalen, wel verplicht kan worden om de door de verhuurder geleden schade te betalen. In dit geval heeft de verhuurder geen schade gevorderd. De conclusie: huurders moeten een goede afweging maken voordat zij de exploitatie stoppen gedurende de huurovereenkomst.

Lees hier het volledige artikel zoals dit is geplaatst in het tijdschrift Huurrecht van 3 november 2023.

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises. Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises.