Mag huurder hotel gebruiken voor vluchtelingenopvang?

Katja Loggen-ten Hoopen maakt in haar artikel in het tijdschrift Huurrecht enkele kanttekeningen bij een uitspraak van de kantonrechter over deze vraag. Wat was het geval? Huurder huurt een bedrijfsruimte waarin hij een hotel exploiteert. Hij heeft zonder dat de verhuurder dit wist, afspraken gemaakt met de gemeente voor het huisvesten van vluchtelingen gedurende 1 […]

Lees verder

Katja Loggen-ten Hoopen maakt in haar artikel in het tijdschrift Huurrecht enkele kanttekeningen bij een uitspraak van de kantonrechter over deze vraag.

Wat was het geval? Huurder huurt een bedrijfsruimte waarin hij een hotel exploiteert. Hij heeft zonder dat de verhuurder dit wist, afspraken gemaakt met de gemeente voor het huisvesten van vluchtelingen gedurende 1 jaar. In de huurovereenkomst staat dat de verhuurder toestemming moet geven voor afwijking van de gebruiksfunctie. De verhuurder vordert een verbod tot uitvoering van de gemaakte afspraken en ontruiming van het gehuurde.

Gebruik als opvang strijdig met huurovereenkomst

De kantonrechter oordeelt allereerst dat het gebruik als opvang voor vluchtelingen in strijd is met de huurovereenkomst. Na afweging van alle belangen oordeelt de kantonrechter echter dat deze tekortkoming niet de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt.

Belangen gemeente en huurder wegen zwaarder dan belang verhuurder

De belangen van de gemeente (geen alternatieve opvang voor de vluchtelingen beschikbaar) en van de huurder (financieel belang) wegen volgens de kantonrechter zwaarder dan de belangen van de verhuurder.

Dat is naar de mening van Katja opmerkelijk: de kantonrechter laat het belang van een derde, de gemeente, die geen partij is in de huurovereenkomst, zwaarder wegen dan het eigendomsrecht van verhuurder. Ook bespreekt de kantonrechter de eerste vordering van verhuurder, dat het huurder en de gemeente wordt verboden om de afspraken uit te voeren, in zijn geheel niet.

Heeft u vragen of heeft u advies nodig?

Katja Loggen-ten Hoopen van SWDV Advocaten is redacteur voor het tijdschrift Huurrecht. In haar artikelen bespreekt zij uitspraken over de huur van bedrijfsruimte. Heeft u vragen over (het opstellen van) uw huurovereenkomst? Stel uw vraag aan het team Vastgoed van SWDV Advocaten. Of maak een belafspraak.

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises