Huurovereenkomst tijdig opgezegd?

Katja Loggen is redacteur voor het vakblad Huurrecht. In Huurrecht 2022, 5e editie schreef zij een artikel over het wijzigen van een huurovereenkomst en het belang van het goed vastleggen van de bedoeling van beide partijen.

Lees verder

huurovereenkomst tijdig opgezegd

Inhoudsopgave

  1. Uitleg van een huurovereenkomst, is er tijdig opgezegd?
  2. Oorspronkelijke huurovereenkomst nog in stand?
  3. Achterliggende doel bankgarantie

Uitleg van een huurovereenkomst, is er tijdig opgezegd?

Het komt vaak voor dat een huurovereenkomst in eerste instantie voor een periode van bijvoorbeeld vijf jaar wordt aangegaan, maar dat huurder en verhuurder gedurende die huurperiode al de huurperiode willen aanpassen. Zij stellen dan een aanvullende huurovereenkomst op. Het spreekt voor zich dat het belangrijk is dat die nadere afspraken duidelijk worden vastgelegd. Bij de beoordeling van overeenkomsten wordt niet enkel naar de tekst van de overeenkomst gekeken, maar ook naar de zin die partijen over en weer aan die aanvullende overeenkomst mochten toekennen en wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Dit oordeelde de Hoge Raad al in 1981.

Oorspronkelijke huurovereenkomst nog in stand?

In een recente uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch is dit nog eens bevestigd. De stelling van de verhuurder dat de aanvullende huurovereenkomst door een te laat toegezonden bankgarantie niet tot stand was gekomen en zodoende de oorspronkelijke huurovereenkomst met de daarin vermelde verlengperiode nog geldig was, werd niet door het hof gehonoreerd.

Achterliggende doel bankgarantie

Het hof oordeelde dat de huurder, ondanks het feit dat de bank te laat heeft bevestigd dat de bankgarantie zou doorlopen, gelet op het achterliggende doel van het vragen van een bankgarantie, wel mocht uitgaan van de afgesproken verlenging van de huurperiode van 1 jaar en zodoende tijdig had opgezegd.

Heeft u vragen of advies nodig?

Katja Loggen is redacteur voor het vakblad Huurrecht. In Huurrecht 2022, 5e editie schreef zij een artikel over deze uitspraak. Heeft u een vraag over aanpassing of aanvulling van een huurovereenkomst, bijvoorbeeld over het wijzigen van de opzeggingstermijn? Neem contact op met een van onze vastgoedadvocaten. Zij helpen u graag verder.

Wat is een aanvullende huurovereenkomst?

Een aanvullende huurovereenkomst is een contract waarin nieuwe afspraken tussen huurder en verhuurder worden vastgelegd. Dit kan gebeuren als de oorspronkelijke huurovereenkomst moet worden aangepast tijdens de huurperiode.

Wat is het achterliggende doel van het vragen van een bankgarantie?

De verhuurder financiële zekerheid bieden voor het geval de huurder de huur niet meer kan betalen.

Is de oorspronkelijke huurovereenkomst nog van kracht als er een aanvullende huurovereenkomst wordt opgesteld?

In principe is de oorspronkelijke huurovereenkomst niet meer van kracht als er een aanvullende huurovereenkomst wordt opgesteld. Echter, er kunnen uitzonderingen zijn zoals in het geval van een te late bankgarantie die leidde tot de nietigverklaring van de aanvullende overeenkomst.

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom onze expertises